ZŠ Nerudova

27. 2. 2020

Jak to chodí ve školní družině 4. ZŠ Nerudova?

Ve školní družině všech škol probíhá tzv. zájmové vzdělávání, zejména v odpolední době, po vyučování. Školní družina při naší škole, 4. ZŠ Nerudova v Říčanech, má v letošním školním roce otevřena tři oddělení s celkovou kapacitou 29 dětí. Činnost probíhá dle ŠVP, který je zpracován pro platné legislativy. Nabízíme dětem pestrý program, který přizpůsobujeme věku dětí a jejich zájmům. Každý rok opakujeme tradiční akce „Dravci a sovy“, vyrábíme vánoční přání včetně perníčků, děti v kuchyňce pekly sladké a slané koláčky, dělaly ovocný salát. Ještě nás čeká spousta akcí do konce roku, jako karneval, návštěva knihovny, výroba dárečků ke Dni matek, spaní ve škole a jiné aktivity. Pokud nevěříte, že vše zvládneme, můžete se přijít podívat na naši práci při Dnu otevřených dveří, který bude naše škola pořádat dne 1. dubna 2020, od 8 do 12 hod. Všechny zveme!

 

Základní informace k přijímacímu řízení

pro školní rok 2020-2021

 

Stejně jako v uplynulých letech bude zápis žáků do 1. tříd probíhat elektronickou formou zápisu na webových stránkách www.skoly.ricany.cz . Elektronický přístup bude umožněn od 2. 3. 2020 do 2. 4. 2020. Všichni zájemci podají přihlášku elektronicky a zároveň ji vytištěnou v den zápisu přinesou do školy. Zápis do 1. třídy se koná v pátek 3. dubna 2020 v době od 8-13 hodin v budově školy. S sebou je nutné mít doporučení školského poradenského pracoviště ke vzdělávání ve škole, zřízené dle § 16 odst. 9, zákona č. 561/2004 SB., v platném znění, občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, vytištěnou přihlášku, popř. žádost o odklad povinné školní docházky.

 

Kritéria přijímání budou zveřejněna na stránkách školy, stejně jako potom přijetí nebo nepřijetí k povinné školní docházce. Celé přijímací řízení probíhá pod kódem žáka, který je automaticky vygenerován při podání přihlášky k přijetí.

 

Stejným způsobem, na stejných webových stránkách, tzn. www.skoly.ricany.cz, bude probíhat v době od 2. 3. 2020- 29. 5. 2020 zápis dětí do školní družiny. Zákonný zástupce v této době zapíše elektronicky své dítě, vytištěnou žádost o přijetí a zápisový lístek předá v tištěné podobě do školy. Zhruba v polovině června 2020 oznámí ředitel školy rozhodnutí o vyhovění, popř. nevyhovění, dané žádosti.

 

Zápis dětí do přípravné třídy pro školní rok 2020-2021 bude spuštěn na stránkách www.pripravka.ricany.cz  dne 6. 4. 2020 a bude otevřen do 13. 5. 2020. Ve dnech 14. 5. 2020 a 15. 5. 2020 v době od 8-14 hodin proběhne zápis dětí přímo ve škole. S sebou je nutné přinést vytištěnou žádost, doporučení školského poradenského pracoviště ke vzdělávání v přípravné třídě, v případě žádosti o odklad povinné školní docházky povolení odkladu povinné školní docházky, občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte.

 

V případě dotazů, je možnost kontaktu vedení školy na tel. číslech 777 755 127,
731 449 247, pro zájemce je možnost návštěvy školy po předchozí domluvě.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena