ZŠ Nerudova

2. 5. 2020

Nerudovka nezahálí ani v době pandemie

Je nutné si přiznat, že jsme se dostali do mimořádné situace, která si vyžádala mimořádná řešení. Pravidelná online výuka druhého stupně s  rozvrhem? Počáteční nesnáze z prvního týdne uzavření škol jsou již ty tam a 100 % žáků je schopno se spojit se svým učitelem, skupinou na daný předmět. Prohloubení  digitální komunikace mezi učiteli, žáky,  ale i zákonnými zástupci je tedy více než zřejmá.

 

Nové logo školy

Začali jsme pracovat na novém vizuálním stylu školy a tak jako první rozpracováváme logo školy, které vytváří designer Lukáš Malák z Tiskárny TRIA (tria.cz). Logo je stylizací sluníčka z kreseb našich žáků. Již brzy bude součástí našich webových stránek.

 

Environmentální výchova
v době pandemie?

Proč ne. Paradoxně má nový koronavirus SARS-CoV-2 pověst pomocníka životního prostředí. Výrazně klesly emise nejen skleníkových plynů, ale i dalších škodlivin.  Naopak je nutné ovšem také žáky informovat o špatných zprávách pro životní prostředí. Produkce jednorázových plastových obalů nejspíše vzroste s tím, jak se lidé stále více obávají přenosu viru. Je to nutné? Co s tím jako jedinec mohu dělat? Nejen třídění, ale zejména předcházení vytváření odpadu, to jsou aktuální témata. Není pochyb, že poznatky které děti získají, přenáší přirozeným způsobem na své rodiče, prarodiče a blízké okolí.

Dále se moc omlouváme naším dlouholetým odběratelům sadby. Po devíti letech nebylo možné s žáky vypěstovat sazenice na prodej. Pevně doufáme, že si v příštích letech zachováme vaši přízeň. Budeme se snažit vše vynahradit, třeba v podobě zajímavých novinek či původních odrůd rostlin.

Také bychom chtěli poděkovat všem organizacím, které nám chtěly věnovat čas, vědomosti i dovednosti v oblasti environmentální. Bohužel, díky okolnostem se tyto aktivity přesouvají zatím na neurčito. Také s lítostí oznamujeme zrušení  meziškolní soutěže přípravných tříd, která je každý rok velmi oblíbená.

S přáním klidných jarních dnů, prožitých ve zdraví

Nerudovka

 

PODĚKOVÁNÍ

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Evě Hazdrové Kopecké, ředitelce příspěvkové organizace Koloběh Říčany, za ochotu a pomoc při zajištění materiální podpory již třem rodinám našich dětí. Této pomoci si obzvlášť vážíme v současně době, kdy právě na základě materiální pomoci se mohou děti učit on line- vzdáleně.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena