ZŠ Nerudova

6. 7. 2020

ZŠ Nerudova – na co budeme vzpomínat?

Letošní školní rok byl velmi zvláštní. Mnohé z nás naučil spoustu věcí, o kterých jsme byli přesvědčeni, že „to v životě nedáme“. Nejen učitelé, ale zejména rodiče pracovali od března na 150 %. Chtěla bych jim poděkovat za pracovníky školy za vstřícnost, ochotu a trpělivost. Moc si toho vážíme a doufáme, že vzájemné kontakty, které byly navázány právě díky distanční výuce, budou nadále pouze prohlubovány.

I ke konci školního roku, zejména děti, které se zúčastňovaly výuky ve škole, spolupracovaly na dalších projektech, zejména na projektu „Ovoce do škol“, kdy byly plněny další aktivity tohoto projektu.

Pro mnohé žáky byl tento školní rok v naší škole posledním, ať to jsou děti z přípravné třídy, nebo 9. ročníku. Protože jsme nemohli uspořádat všechny připravené akce, přejeme jim do dalšího života jen vše dobré, aby se jim splnilo vše, co si přejí.

Přejeme všem klidné prázdniny, slunečnou dovolenou a těšíme se na další školní rok, ve kterém oslaví naše škola 70. výročí od svého otevření. O průběhu oslav vás budeme informovat v dalších číslech „Říčanského kurýru“.

Jitka Macháčková

 

Vyhodnocení sběru papíru a elektroodpadu v rámci projektu Patriot na říčanských školách

V průběhu celého školního roku se konal sběr papíru na všech říčanských základních školách. Tento sběr byl také ovlivněn současnou situací-Covid 19, kdy sběrové aktivity ve druhém pololetí školního roku se nekonaly.

Celkem bylo sebráno: 40914 kg papíru v průměru na 1 žáka říčanských škol tj. 24,94 kg.

Sběr elektroodpadu probíhal na
2 základních školách. Elektroodpadu sebrali žáci škol celkem 176 kg, v průměru na jednoho žáka zúčastněných škol je 0,81 kg. Všem děkujeme za pomoc při ochraně naší přírody.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena