ZŠ Nerudova

29. 8. 2020

Plány? Plány! Jak to všechno bude…

Tak jako všichni jsme se těšili na letní prázdniny, které čím je člověk starší, utíkají rychleji. Příprava na nový školní rok tedy začíná již na konci toho starého. Proto již nyní vás můžeme seznámit s některými novými akcemi, které máme připravené pro žáky na tento školní rok.

Hned na začátku září se sejdeme s pracovníky Muzea Říčany na projektovém dnu, učitelé se seznámí s novými metodami pro distanční výuku, u nejmenších žáků bude prověřena manuální zdatnost v rámci „Dřevíčkové dílny“. V rámci komunitně osvětových setkání je již naplánované setkání s klienty Domova seniorů Voděrádky a žáky školy, tentokrát budeme vyrábět keramické pomůcky a ozdoby.

O tom jak těžká je práce skláře se přesvědčí žáci 2. stupně hned na začátku října.

V rámci primární prevence jsou zajištěny workshopy s Cestou integrace, stejně jako divadelní představení Fórum PPV, které seznámí naše děti s problematikou mediální a finanční gramotnosti.

Podařilo se nám zapojení i do celostátního projektu „Medová snídaně“.

V průběhu podzimních měsíců bychom měli ukončit realizaci projektu Šablony II., který je financován z prostředků státního rozpočtu a ESF.

Po celý školní rok nás bude provázet 70. výročí otevření naší školy, přičemž vyvrcholení oslav je plánováno na červen 2021. Školní výuka v původní budově začala ve školním roce 1950/1951.

O všech akcích a událostech vás budeme včas informovat. Přejeme všem našim žákům, pracovníkům školy, ale i rodičům hlavně klidný nový školní rok a hlavně zdraví, klid a pohodu.             Jitka Macháčková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena