ZŠ Nerudova

1. 1. 2021

Co jsme dokázali v roce 2020 v ZŠ Nerudova?

Rok 2020 byl velmi nezvyklý pro nás pro všechny. Hned v jarních měsících došlo k prvnímu uzavření škol. Provoz byl v omezených možnostech obnoven na konci května. O to více jsme se těšili na ten nový školní rok. I tady bohužel, jsme přešli po určitou dobu na distanční výuku.

Avšak i v tom krátkém období jsme uskutečnili některé velmi pěkné akce, dokončili jsme některé projekty. Z akcí můžeme jmenovat projektové dny s Muzeem Říčany, v rámci projektu Šablony II. jsme měli možnost vyzkoušet si sklářské dovednosti, z dotačního titulu Nadace O2 jsme zhlédli představení Fóra PPV, byl dokončen projekt z oblasti primární prevence, který byl realizován ve spolupráci s Cestou integrace…

A nyní?

Oslavili jsme ty nejkrásnější svátky v roce - vánoční. Připravili jsme vánoční přáníčka pro seniory, přichystali a nadělili jsme malé dárečky.

Co si přejeme v tom novém roce? Hlavně pevné zdraví všem, klid, pohodu, lásku, vstřícnost, ochotu naslouchat. Co přejeme čtenářům? Všechno to samé, ale hlavně to zdraví a věříme, že se spolu setkáme na dalších akcích, které máme v plánu realizovat, zejména při oslavách 70. výročí otevření naší školy.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena