ZŠ Nerudova

4. 4. 2021

Informace o zápisech do 1. tříd
a přípravné třídy ve 4. ZŠ Nerudova Říčany

Zápisy do 1. tříd v naší škole se budou konat ve dnech
7. 4. - 9. 4. 2021 na základě zarezervované doby zápisu. Naše škola je určena pro žáky se zdravotním postižením, proto je nutné k zápisu dodat i doporučení ze školského poradenského pracoviště ke vzdělávání ve škole odpovídajícího zařazení. Všechny informace najdete buď na stránkách školy- www.4zs.ricany.cz, případně http://skoly.ricany.cz.

Zápis do přípravné třídy, což je třída určená pro děti, kterým by měla pomoci vyrovnat vývoj a přípravu pro vstup na základní školu. Rozsah je 20 hodin týdně, výuka je v blocích. Kapacita třídy je 12 dětí. Tyto děti mají možnost také navštěvovat školní stravování a školní družinu. Rok strávený v přípravné třídě se nezapočítává do povinné školní docházky. Na konci roku děti obdrží osvědčení o návštěvě třídy a učitel vypracuje zprávu o průběhu předškolní přípravy dítěte v daném školním roce. Ta obsahuje popis vzdělávacích potřeb, předpokládaných schopností a zájmů dítěte a případě doporučení pro přípravu individuálního vzdělávacího plánu.

Stránky pro přihlášení dětí: http://pripravka.ricany.cz .

Termíny přijímání přihlášek: od 12. 4. - 11. 5. 2021, elektronicky, osobně, poštou - rozhodující je datum doručení, datovou schránkou, e-mailem (pokud máte elektronický podpis, tak pomocí jeho, pokud ne je třeba doručit přihlášku do 5 dnů do školy).

Přijímací řízení: 12. 5. - 13. 5. 2021 na základě rezervačního systému.

Kritéria přijímání jsou uveřejněna na stránkách školy, případně u rezervačního systému. Pokud budete mít zájem i o docházku do školní družiny, tak přihlášky se vyplňují na stránkách
http://skoly.ricany.cz – sekce školní družina.

Vzhledem k současné epidemické situaci nebude Den otevřených dveří, ale pokud to situace dovolí, tak bude organizováno setkání v průběhu června t.r.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy na tel. číslech
777 755 127, 731 449 247

                                                                  Blanka Veselá

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena