ZŠ Říčany Bezručova

9. 5. 2013

Rekonstrukce šaten - I. etapa - východní část

 

V loňském roce se nám podařilo získat finanční dotaci na rekonstrukci školních šaten.

Dotaci jsme získali od Státního zemědělského investičního fondu.

Současné šatny jsou bezesporu slabým místem školy.Trápí nás nedostatečný prostor a velké množství dětí v jednotlivých šatnách. Hledali jsme proto řešení. Jednou z možností bylo využití skříňkového systému – samostatná úložná skříňka pro každého žáka.

Získaná dotace pokryje náklady pouze na první etapu rekonstrukce šaten.

Rekonstrukcí projdou šatny prvního stupně. Na další etapu – „Rekonstrukce šaten – západní část“ bude vedení školy hledat vhodný grant.

Vzhledem k rozsahu prací bude rekonstrukce probíhat od 24. června do 15. srpna 2013. Slavnostní otevření se pak uskuteční v předvečer zahájení nového školního roku.

A jaké to u nás v září bude?

Původní šatnové „klece“  budou odstraněny. Vyčištěný prostor bude pokryt novou dlažbou

a osazen 252 novými šatními skříňkami.

Veškeré informace o průběhu realizace projektu naleznete na webových stránkách školy www.2zsricany.cz .

 

 

Celkové náklady rekonstrukce

846 339,- Kč

 

Dotace ze SZIF

495 000,-Kč

 

Spoluúčast zřizovatele

55 000,- Kč

povinná spoluúčast

Zbylé náklady

296 339,- Kč

z rozpočtu školy

 

                                                                        Mgr. Marie Lejčková – ředitelka školy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena