ZŠ u Říčanského lesa

27. 2. 2020

ANGLICKÝ TÝDEN V JAZYKOVÝCH TŘÍDÁCH Z POHLEDU NOVÁČKŮ, 6. A

Úterý - anglický týden jsme začali novou zajímavou aktivitou. Seznámili jsme se s dvěma cizinci, kteří pocházeli z Maďarska a Řecka. Měli jsme o nich zjistit co nejvíce informací, které jsme poté zpracovávali na plakáty. Tento den jsme si moc užili. (K. Šašková V. Němcová H. Ludvíková N. Wolfová)

Středa - tento den jsme jeli na exkurzi do Prahy. První, co jsme navštívili, byla výstava slavného umělce Salvatora Dalí. Poté jsme se zvenku podívali na synagogu u Hlavního nádraží a zevnitř na katolický kostel sv. Jakuba. Další bod našeho výletu byla Staronová synagoga, která je jednou z nejstarších nejen u nás, ale také v Evropě, a poté Pinkasova synagoga, ve které jsou na stěnách vypsána všechna jména lidí, zavražděných v koncentračních táborech. Poslední zastávka byl židovský hřbitov, kde je pohřben i legendární Rabi Löw. Celá prohlídka byla komentována paní průvodkyní v angličtině. (T. Slepička a D. Müller)

Čtvrtek – jsme začali v tělocvičně, kde nás naše paní učitelka angličtiny s Fredem seznámili se všemi úkoly na dnešní den. Bylo jich celkem pět a všechny byly (překvapivě) v angličtině. Při prvním úkolu nám paní učitelka řekla slovo, které jsme hláskovali v angličtině, v druhém úkolu jsme dostali papírky s větami a ty jsme poskládali do smysluplného rozhovoru. Třetí úkol představoval hádanky v angličtině, které jsme měli vyluštit. Poslední dva úkoly byly asi nejsložitější, jeden byl projít minové pole a další byl běhací diktát. Nakonec jsme museli sehrát divadlo v angličtině a použít v něm vylosované věty. Byl to super den. (M. Tomeš)

Pátek – absolvovali jsme literární kavárnu. Po dvojicích jsme četli detektivku o deseti hostech na opuštěném ostrově, kteří byli postupně zabíjeni. Mohli jsme si přinést různé občerstvení. Detektivka byla napínavá a bavila nás. Na konec jsme si dočetli poslední kapitolu knihy. Doufáme, že tímto anglickým týdnem jsme namotivovali zájemce do jazykové třídy.

(E. Pospišilová, D. Drábková, N. Almashi,
B. Masopustová, N. Bouřová)

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY

18. března 2020 od 9:00 do 14:00 v budově školy

 

PŘEHLED A NÁPLŇ PROJEKTU ŠABLONY II

Od září tohoto školního roku probíhá realizace aktivit dvouletého projektu MŠMT „Šablony II“. Naše škola získala projektem 2 607 692,- Kč na široké spektrum aktivit školy, školní družiny a školního klubu. V oblasti personální podpory práce učitelů máme školního asistenta, prostředníka mezi učitelem a rodinou, pokud je třeba intenzivnější spolupráce, školního speciálního pedagoga, jehož kompetence vyplývají z přílohy 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. a školního kariérového poradce, který individuálně pomáhá žákům a rodičům při volbě střední školy nebo při hledání možného profesního zaměření žáka. Vzdělávání pedagogických pracovníků podpoříme osmihodinovým seminářem o inkluzi a osmihodinovým seminářem na rozvoj IT kompetencí. Velkou finanční pomocí je možnost hradit z projektových peněz odborníka ve výuce, tedy našeho rodilého mluvčího, který pracuje v hodinách s českým učitelem angličtiny. Část aktivity bude realizována i s Muzeem Říčany. Po dobu deseti měsíců bude ve škole dále působit externí mentor, který skupině učitelů pomůže při osobním rozvoji v práci s žáky. Stejně jako vloni funguje pro žáky čtenářský klub.

Pestrý program je pro žáky nabízen ve školní družině a školním klubu. V několika odděleních je otevřen badatelský klub, který je zaměřen na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech. Další aktivitou je projektový den ve v ŠD/ŠK, kdy odborník z praxe spolu s pedagogem připraví pro žáky několikahodinový komplexní úkol (výrobek, dovednost, řešení problému …). V družině a klubu probíhá i aktivita na využití ICT ve vzdělávání v ŠK/ŠD. Díky této aktivitě jsme získali 20 ks iPadů, které budou žáci při práci využívat.

                                                              Zuzana Pokorná

 

 

ŠKOLA PLNÁ ZÁCHRANÁŘŮ 2020

Akci nazvanou „Dny pro záchranu života“ absolvovali během prvního únorového týdne, pod vedením profesionálních záchranářů ze vzdělávací společnosti Zdravotníci, všichni žáci ZŠ U Říčanského lesa. Jednalo se již o čtvrté společné setkání. Tentokrát byl program zaměřen na poskytování první pomoci a bezpečnost u tonutí, alergické reakce, neodkladnou resuscitaci a ochranu zdraví člověka při mimořádných událostech. Interaktivní program první pomoci byl rozdělen do teoretické a praktické části. Jednotlivé třídy postupně absolvovaly teoretickou část v učebně a praktickou část v areálu školy. Program zahrnoval i prohlídku sanitního vozu přímo ve škole, kde si žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet záchranářské vybavení, nosítka a mnoho dalších pomůcek, které záchranáři používají ke své každodenní práci. Během programu ošetřovali naši žáci různé život ohrožující stavy včetně nácviku neodkladné resuscitace, učili se protišoková opatření a komunikovali se simulovaným dispečinkem záchranné služby. Učili se také přivolat záchranou službu pomocí aplikace Záchranka. Nechyběla ani bezpečnost, prevence úrazů a nácvik záchrany tonoucího. Závěrem programu prošli netradiční závěrečnou zkouškou formou reálně namaskovaných poranění, které museli sami ošetřit.  „Naším hlavním cílem je zbavit veřejnost strachu z poskytování první pomoci. Při záchraně lidského života často rozhodují sekundy. Proto je nezbytné, aby si základní znalosti první pomoci osvojili již žáci základních škol. Kde jinde se naučit první pomoc, než právě ve škole? Jsme moc rádi, že vedení školy si uvědomuje důležitost těchto znalostí a dává žákům skvělý základ do dalšího života. Za to jim patří velké poděkování,“ říká Josef Odehnal, lektor kurzů a profesionální záchranář.           

Josef Odehnal, Lara Turinová a 2. A

 

3. ZŠ u Říčanského lesa, Říčany,

přijme učitele 1. a 2. stupně, vychovatele/vychovatelku.

Náborový příspěvek 24 000 Kč vyplácený po dobu prvních tří let, poté stabilizační příspěvek 14 000 Kč, příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek na dovolenou 10 000,- Kč/rok a důchodové pojištění. asistenta pedagoga. Náborový příspěvek 9 000 Kč vyplácený po dobu prvních tří let, poté stabilizační příspěvek 6 000 Kč, ostatní stejné, viz výše. Přátelské a vstřícné prostředí mladého kolektivu. Kontakt: Dalibor Dudek, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, tel. 739 610 085

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena