ZŠ u Říčanského lesa

1. 6. 2020

PREZENČNÍ PŘÍPRAVA DEVÁŤÁKŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Od 11. 5. jsme ve škole znovu přivítali část deváťáků, kteří se rozhodli pro prezenční přípravu na přijímací zkoušky na střední školu. Přihlásilo se třicet tři žáků, které jsme rozdělili do tří skupin po jedenácti žácích. Každá skupina má jednou týdně intenzivní blok češtiny a matematiky. Ostatní žáci, kteří jsou již přijati, nadále pokračují v distančním módu.

Zuzana Pokorná

žení rodiče,

chtěli bychom vás alespoň touto cestou podpořit a poděkovat za vaše nesmírné úsilí při plnění školních povinností vašich dětí.  Někteří rodiče jsou doma s dětmi a kromě pracovních povinností, péče o rodinu a domácnost, mají starosti s výukou. Někteří dokonce chodí do zaměstnání a po pracovní době je čeká další, často obtížnější, práce doma.

Chceme vám za vaši spolupráci poděkovat. Není nutné kvůli školním povinnostem dětí nadmíru přepínat své síly. Zkuste, aby děti své úkoly, především z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka, vypracovaly samy. Teprve potom, když si neví rady, přijďte, pomozte, podpořte. Tato doba vede  děti k větší samostatnosti. Budou sebevědomější a poradí si v různých situacích.

Přáli bychom si, aby dohled na výuku a pomoc s ní, pro vás nebyl stresující. Zcela určitě, po návratu do školy, budeme brát ohledy na různé úrovně znalostí.

Všichni věříme, že v září, až všechny děti usednou zpět do školních lavic, učivo doženeme, docvičíme a nebudeme zbytečně děti přetěžovat.

Nyní se paní učitelky snaží, aby byly s dětmi v kontaktu. Každá se s dětmi schází dle svých možností. Snažíme se o zpestření výuky zábavnými úkoly. Pravidelně dostáváme obrázky toho, co se děti naučily. Nemusí to být jen učivo. Řada dětí se naučila spoustu nových věcí z praktického života. A to je často víc, než poučka z učebnice.

Děkujeme za vaši spolupráci!

                                                              Iveta Truhlářová

Výuka na druhém stupni

Zatímco na prvním stupni třídní učitel/ka učí svou třídu většinou všechny předměty, může mít žák na druhém stupni třeba deset různých učitelů. Všichni jsme do poslední chvíle doufali, že „výjimečný stav“ je dočasný a my své žáky ještě tento školní rok uvidíme „face to face“. Každý z nás se na své žáky napojil způsobem, který mu byl v dané chvíli nejbližší. Poté, co bylo známo, že se žáci do škol již ve šk. roce 2019/2020 nevrátí, vyvstala na druhém stupni nutnost sjednotit komunikační kanál směrem k žákům. Rozhodli jsme se využívat aplikaci MS Teams. Potěšující byl pozitivní a otevřený přístup učitelů k této náhlé změně ve stylu distanční výuky. Vyučující se velmi rychle v prostředí zorientovali, během několika schůzek a online konferencí jsme si předali poznatky, co jsme se při samostudiu naučili a co jsme v novém prostředí objevili. Náš dík patří IT oddělení města, které nám okamžitě dodalo po technické stránce vše potřebné a je nám nadále nápomocno při řešení problémů. Děkujeme i žákům a rodičům za jejich ochotu přizpůsobit se rychle se měnícím podmínkám a požadavkům. Největší radostí pro nás učitele je bezesporu vedle přehlednosti systému pořádání online výuky také to, že své žáky můžeme slyšet a vidět. Schůzky byly původně povinné pro hodiny matematiky, češtiny a angličtiny. Ostatní vyučující si mohli schůzku naplánovat v časech neobsazených výše uvedenými předměty. Velmi rychle se zapojili vyučující němčiny, ale ani zeměpisáři, dějepisáři nebo občankáři nezůstali pozadu. Většina z nich si zadala pevnou hodinu každý týden. Jsme rádi, že se nám daří alespoň částečně se vrátit k práci, kterou máme rádi – k práci s „reálnými“ žáky.

                                                              Zuzana Pokorná

YOUTUBOVÉ VYUČOVÁNÍ

Vzhledem ke vzniklé situaci hledalo vedení města Říčany různé možnosti, jak umožnit školám výuku na dálku. Jednou cestou bylo zapůjčení kamery, která je připojená v počítačové učebně přímo na interaktivní tabuli. Vyučující si může svou hodinu natočit a video pak zveřejnit na youtube účtu. Na účtu školy Škola u lesa učí online máme již bezmála 20 videí jak pro první, tak především pro druhý stupeň. Tento výukový kanál je vhodný především pro výkladové hodiny, které vyžadují práci s (interaktivní) tabulí.  Gramatika a mluvnice jazyků či řešení úloh u přírodovědných předmětů v čele s matematikou, fyzikou či chemií dostává tak nový rozměr. Škola si buduje databázi videomateriálů, které může používat pro žáky i v budoucnu. Výhodou je, že žák může video zhlédnout vícekrát, postupovat vlastním tempem při jeho přehrávání. Učitel může žáky odkázat na video v případě opakování a připomenutí látky nebo v případě, že se žák z nejrůznějších důvodů nemůže výuky účastnit.

                      Štefan Páleník,

metodik a koordinátor ICT

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena