ZŠ u Říčanského lesa

6. 7. 2020

Škola? Škola!

Jestli budou školy ještě dlouho zavřené, tak vakcínu na koronavirus najdou rodiče dřív než vědci.“ (facebook)

Máme za sebou zvláštní školní rok. Skoro celou třetinu z něj byla škola zavřená. Děti nikdo nevyháněl od počítačů a mobilních telefonů, rodiče se proměnili na kantory a pedagog asistoval jako on-line průvodce a čtyřiadvacetihodinový helpdesk v jednom. Je potřeba vám všem ještě jednou poděkovat za trpělivost, toleranci a zejména odvahu prozkoumat věci dosud neprobádané.

K čemu je vlastně škola? Tahle zdánlivě jednoduchá otázka určitě v době nedávno minulé napadla leckoho z nás. Hledání odpovědi není snadné. Spíš to vyvolává celou baterii dalších otázek. Je tu škola od toho, aby rozvíjela touhu po dalším vzdělávání? Nebo je to instituce, která má dětem přinést jen základní penzum znalostí? Mají se ve škole učit pouze praktické věci, které se budou dětem v životě hodit? Má škola vychovávat děti, když jsou rodiče v práci? Nebo je to zařízení, které je tu od toho, aby dodávalo na pracovní trh ty správně vycvičené adepty?

 

Milí rodiče, milí žáci, kolegové,

začínají prázdniny, které si (to vám všem ze srdce přeji) určitě užijete dle svých představ. A po nich (v to pevně věřím) přijdou děti opět do školy. Z některých budou za pár let lékaři, pro něž nebude nejdůležitější věcí Pythagorova věta. Další budou stavět domy a nebudou používat houslový klíč. Jiní budou podnikat, aniž by potřebovali znát datum založení Karlovy univerzity a určitě bude i pár umělců, či IT specialistů, pro které bude chemie jen cizí slovo. Nepovedená písemka či nějaká horší známka na tom nic nezmění, protože takové věci se prostě v životě dějí. My starší budeme za pár let pozorovateli toho, jak vy mladší úspěšně dobýváte svět.

A jaká by měla být naše škola? Snad taková, aby nikomu nevzala jeho sny a naopak podpořila jeho talent a nadání. A to nezařídí ani nezaručí žádná vyšší autorita, která odněkud shora nadiktuje další, zcela novou, školskou koncepci. Spíš je to na nás všech, kteří se školou tak, či onak přicházíme dnes a denně do styku. Možná, že by se dala doba (post)koronavirová, vzít jako v jistém smyslu výzva. Ze dne na den jsme dělali a řešili řadu věcí jinak, než bylo zvykem. Na vlastní kůži jsme vyzkoušeli nové postupy a netradiční modely. A především jsme o řadě věcí začali víc vzájemně komunikovat. Takový nápad. Co si (třeba hned na začátku září) začít společně povídat o tom, k čemu by právě ta naše škola vlastně měla být.

                                                     Dalibor Dudek, ředitel

Prezenční studium druhého stupně

Dalším krokem v rozvolňování karanténních opatření ve školství bylo umožnění navštěvovat školu i žákům 2. stupně. Na naší škole se k prezenčnímu studiu přihlásilo 92 žáků. Bylo vytvořeno sedm víceméně homogenních skupin tvořených žáky jednoho ročníku. Každá skupina navštěvovala školu jedenkrát týdně na čtyři vyučovací hodiny. Žáci měli češtinu, matematiku, cizí jazyk a variabilně společenskovědní nebo přírodovědný předmět. Žáci, kteří zůstali na distančním studiu, vypracovávali úkoly doma prostřednictvím MS Teams.

Zuzana Pokorná

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 9. ROČNÍKU

Do poslední chvíle jsme doufali, že obhajoby AP se budou moci konat na půdě školy a jsme velice rádi, že se tak stalo. Za prvé jsme se těšili na zajímavá témata a výkony našich deváťáků. Za druhé nás potěšilo, že jsme se mohli se žáky sejít na půdě školy a důstojně se s nimi rozloučit.

                                                              Zuzana Pokorná

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena