ZŠ u Říčanského lesa

3. 10. 2020

Necelý měsíc, co se otevřela škola

Když mi bylo pět let, moje mamka říkala, že štěstí je klíčem k životu. Když jsem šel do školy, zeptali se mě, čím bych chtěl být, až vyrostu. Napsal jsem „šťastný“. Řekli mi, že jsem nepochopil zadání a já jim řekl, že nepochopili život. Prostý příběh opsaný z internetu. V září začala škola. Je jiná, než před půl rokem?

 

Po šesti měsících se vyučování navrátilo zpět z virtuálního prostoru do učeben a školní brána se k úlevě všech znovu otevřela. Při té příležitosti dorazil z vyšších míst do ředitelny manuál. Píše se v něm (mimo jiné), že by kantoři měli klást větší důraz na znalosti a dovednosti nutné pro život. Nemají žáky zahlcovat spoustou informací a místo toho je učit tak, aby byli schopni přizpůsobit se technologickému i společenskému vývoji.

 

Na novou výuku jsme připraveni. Na chodbě s rouškou, ve třídě bez roušky nebo s rouškou. Frantíku, to je desinfekce, s tím nemůžeš stříkat na Jiřinku. Pan učitel X se stává koordinátorem školního týmu Covid a správcem školní marodky bude paní učitelka Y. Jo a také dostaneme nové počítače, které je možné zapůjčit, pokud by došlo opět k přesunu do virtuálu…

 

Drahé kolegyně, drazí kolegové,

přeji vám pevné zdraví a dostatek energie. A k tomu víc než špetku trpělivosti. Některé děti mají z pochopitelných důvodů potíže se soustředěním i s běžnou výukou. Dlouho to viselo na rodičích, kteří k tomu pracovali, pak přišly dvouměsíční prázdniny...

 

Vážení rodiče,

neklesejte na mysli. Škola, i když je možná trochu jiná, než bývalo zvykem, tady je a zůstane. S trochou štěstí a tolerance projdeme všichni tímto zvláštním časem bez většího šrámu. K tomu vám přeji dostatek sil a pevné zdraví...

 

Milé děti,

věřte tomu nebo ne, ale začala škola. A vlastně se moc neliší od té, kterou jste před půl rokem opustily. Zůstala řada úkolů a k tomu se přidalo pár úplně nových povinností. Při troše štěstí to snad s námi dospělými nějak dáte. Což vám, a ostatně i sobě, z celého srdce přeji...

Dalibor Dudek (ředitel ZŠ U Říčanského lesa)

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY TROCHU JINAK

Při volbě termínů pro třídní schůzky jsme letos neměli úplně šťastnou ruku… anebo taky ano. Den před jejich konáním vyhlásila vláda zpřísněná hygienická opatření, která se týkala i škol. Nastala situace, od března již poněkolikáté, kdy bylo třeba rychle zareagovat na změněnou situaci. Většina kolegů se chtěla s rodiči osobně setkat, a protože nám počasí přálo, rozdělili jsme pozemek školy na několik sektorů, kam si třídní učitelé nanosili židle, lavičky nebo s rodiči postáli v kroužku a přivítali je v novém školním roce pod širým nebem. Někteří třídní učitelé zvolili online formu skrze MS Teams nebo jiné kanály, které se jim osvědčily v době distanční výuky. Děkujeme učitelům za zvládnutí nového způsobu schůzek a rodičům za hojnou účast!

                                                              Zuzana Pokorná

 

PROJEKT STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools)

Od listopadu 2017 do září 2020 byla naše škola zapojena do mezinárodního projektu STARS, jehož hlavním cílem bylo vytvoření metodiky a online platformy pro výuku astronomie na základních a středních školách. Úkolem naší školy bylo spoluvytváření výukových materiálů a jejich testování na žácích a překlad všech materiálů do českého jazyka. Cílovou skupinou projektu STARS jsou zejména učitelé na 2. stupni základních škol, žáci ve věku 10 – 14 let, popř. jejich rodiče. Cílem projektu je poskytnout učitelům databázi inovativních metod, vědomostí, kompetencí a nástrojů k výuce astronomie smysluplným a pro žáky přitažlivým způsobem. Výstupy projektu jsou metodická příručka pro učitele, tréninkový program pro učitele, online platforma pro učitele, žáky a rodiče a koncept edukačního programu pro výuku astronomie.  Webové stránky pro zájemce jsou: https://project-stars.com/

Zuzana Pokorná

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena