ZŠ u Říčanského lesa

1. 1. 2021

MATEMATICKÝ WORKSHOP PRO NAŠE DEVÁŤÁKY

Podzimní uzavření škol znamenalo pro řadu deváťáku období nejistoty a pochybností, jak budou probíhat přijímací zkoušky na střední školy, a zda jarní výpadek prezenční výuky nebude mít vliv na jejich výsledky. Rozhodli jsme se tedy naše deváťáky podpořit. Tímto děkujeme panu učiteli Dostálovi, který celý workshop realizuje. Díky technice, kterou jsme mohli nakoupit z příspěvku Města Říčany, jsme nabídli matematický workshop, který probíhá v prezenční, a zároveň on-line, výuce. Workshop je zaměřen nejen na přijímací zkoušky, ale také na upevnění učiva 8. ročníku, které během distanční výuky v loňském roce nebylo zcela dostatečně upevněno. Přestože žáci navštěvují různé přípravné kurzy, v sobotu ráno vstali a pilně studovali. Věříme, že se jejich úsilí vyplatí.

Iveta Truhlářová

 

PROJEKT ODBORNÁ PŘÍRODOVĚDNÁ

UČEBNA – SPLNĚNO

Název projektu: Odborná přírodovědná učebna

Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003964

Výzva: 46. Výzva IROP - INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL - SC 2.4

Operační program: Integrovaný regionální operační program

 

 

 

Na projekt byla poskytnuta finanční podpora z EU

Cílem projektu bylo vytvořit moderní učebnu pro výuku přírodních věd, která odpovídá požadavkům dnešní doby. Žáci mají k dispozici nejmodernější vzdělávací systém, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Měřicí systémy poskytují uživatelům kompletní vybavení pro experimentální výuku. Tyto kvalitní technologické nástroje, podněcují zájem o přírodní vědy, inspirují studenty i jejich pedagogy a propagují aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, nebo environmentální výchovy. Každý předmět dostal specializované sady měřicích sond, senzorů a experimentálního příslušenství, ale také vypracované školní experimenty včetně metodiky vedení seminářů pro učitele. Řešení je doplněno interaktivní tabulí. Hlavni aktivitou projektu bylo pořízení vybavení přírodovědné učebny. Jedná se o modernizaci učebny a pořízení vybavení: bezdrátové studentské pracovní stanice, výukové PC, stolní vizualizér a interaktivní tabuli s prezentačním SW. Konektivita a připojení k internetu je řešena pouze posílením wifi v dané učebně, Access point. Další využití přinese spolupráce s MŠ a ostatními říčanskými ZŠ. V rámci vedlejší aktivity projektu byla na stromy školní zahrady instalována řada venkovních krmítek a budek pro ptáky, protože škola se nachází v těsné blízkosti Říčanského lesa, ornitologicky velmi příznivého. Dále byly na školní zahradě vysazeny keře bezu černého.

                                                              Zuzana Pokorná

3. ZŠ u Říčanského lesa, Říčany, přijme
učitele 1. stupně, učitele angličtiny,

učitele němčiny

a učitele matematiky.

Náborový příspěvek 24 000 Kč vyplácený po dobu prvních tří let, poté stabilizační příspěvek 14 000 Kč, příspěvek na dopravu do zaměstnání, příspěvek na dovolenou 10 000,- Kč/rok a důchodové pojištění. Přátelské a vstřícné prostředí mladého kolektivu.

Kontakt: Dalibor Dudek, ředitel školy, dalibor.dudek@zs.ricany.cz, tel. 739 610 085

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena