ZŠ u Říčanského lesa

31. 1. 2021

REKLAMY V ANGLIČTINĚ

V prosinci se v naší třídě 9. A uskutečnil vskutku zvláštní projekt. V rámci hodin anglického jazyka jsme debatovali o tom, co jsou reklamy, jaké mají mít náležitosti a jak takovou dobrou reklamu připravit. Poté přišli naši učitelé se zajímavým nápadem. Rozdělili nás do dvojic a každá si vylosovala předmět, pro který jsme měli reklamu, v anglickém jazyce, připravit. Aby to ale nebylo zas až tak jednoduché, tak šlo například o mycí houbu, kancelářskou sponku, okno, tužku, kartáček na zuby, vidličku, židli aj. Dostali jsme pak týden na to, abychom reklamu připravili. Ovšem my, jakožto nadějná generace, jsme se s tímto vskutku neobyčejným úkolem poprali naprosto skvěle. Někdo zpracoval svou reklamu formou osobní prezentace produktu a někdo si připravil video. Každé video je jiné, osobité a výjimečné. O tom se ale můžete přesvědčit sami, videa jsou veřejná a všem přístupná pod odkazem https://www.youtube.com/watchv=gJhRmbuXKKU&list=PLr1mFWBBQ7XH_B_dLUgOTFFP2TqlQMyJ-.

Doufám, že si podívanou užijete.

Richard Nejedlý, 9. A

ROZLOUČENÍ

Milá 3. základní školo, vážení kolegové, milí žáci a rodiče,

od tohoto měsíce už se nebudeme ve škole „U lesa“ potkávat. Neodcházím od vás, protože bych zde nebyla spokojená, ale proto, že přišla výzva - a výzvy se mají přijímat.

Děkuji panu řediteli, zástupkyni pro 1. stupeň, všem kolegyním a kolegům i všem nepedagogům za jejich práci pro školu, jejich zápal a nadšení, které je často opravdu nevšední.

Žákům přeji, ať se vám práce daří, ať vás učení baví!

                                                              Zuzana Pokorná

 

PIS DO PRVNÍCH TŘÍD A ÚČELOVÉ

PŘEHLAŠOVÁNÍ

V posledních letech ukazovala demografická křivka setrvalá čísla dětí školou povinných. Do škol přichází každým rokem více žáků, než jich školy opouští. Také okolní obce se potýkají s touto situací. Město Říčany přistoupilo k stavbě další školní budovy. Co však do té doby, než do ní budou moci přijít první žáci? Těch několik let bude, zdá se, velmi napínavých. Školy v Říčanech dokáží přijmout prvňáčky trvale bydlících rodin. Nebude již však prostor pro účelově přehlašované děti. Myslím, že je poctivé to takto napsat včas. Ani naší škole nezbyde, bohužel, vzhledem k počtu žáků, které můžeme přijmout, prostor pro přijímání dětí z okolí.

                                                                 Dalibor Dudek

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena