ZŠ u Říčanského lesa

1. 5. 2022

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI KVĚTNU

11. – 12. 5. proběhne zápis do přípravné třídy. Kritéria naleznete na stránkách naší školy.

V květnu se naši druháci chystají na školu v přírodě.

Páťáci vyrazí do Chval na výstavu Myši patří do nebe. Společně s 8. ročníkem plánují výpravu Po stopách romantiků.

Druhý stupeň se těší na cyklistický kurz a na Hrdličkovo muzeum.

Zúčastní se webináře e-bezpečí a Klubu zvídavého žáka.

Pomalu si chystají, společně s třídními učiteli, školy v přírodě, exkurze a projekty. Deváťáci pracují na svých absolventských pracích.

 

POMÁHAT JE LIDSKÉ

U nás ve škole vedeme děti k ohleduplnosti, spolupráci a toleranci k odlišnostem. Snažíme se děti pravidelně zapojovat do školních akcí. Ať je to zápis budoucích prvňáčků, kde provází děti přicházející k zápisu po stanovištích, nebo připravovat pro svoje spolužáky projektový den Slavnosti učení. Programů je mnoho. Vedeme žáky ke zvídavosti a diskusi nad různými tématy. Tato nelehká doba nám ukázala, že jdeme správným směrem. Naši žáci uspořádali již dvě sbírky pro ukrajinské uprchlíky. Většinu akce zorganizovali. Zdatně asistovali při převozu sbírky na potřebná místa. Se stejnou houževnatostí se snaží pomáhat spolužákům z Ukrajiny, kteří již navštěvují naši školu. Bez pomoci učitelů by to šlo také nešlo. Pomáhat je lidské a ve škole U lesa to dobře víme. Děkujeme našim žákům a zaměstnancům!

Iveta Truhlářová, zástupkyně ředitele

 

COOKING S RYANEM

Praktická výuka u nás ve škole provází různé výukové předměty. Sedmáci ji zažili na vlastní kůži v rámci hodiny anglického jazyka.

Žáci se pustili do vaření pod vedením rodilého Američana Ryana. Vařili typické americké jídlo. Víte, které to bylo?

HADI A PLAZI

Klub zvídavého žáka je někdy pěknou divočinou. Tentokrát si zvědavci z naší školy mohli poslechnout zajímavé informace o hadech a plazech.

Ti nejodvážnější se pak s těmito tvory mohli pomazlit.

BUMBÁC BALL

Nafukovací míč, síť a nadšení – nic víc není k hraní Bumbácballu potřeba. Proto je tato hra mezi žáky tolik oblíbená.

V hodinách tělocviku jsme si uspořádali miniturnaj v této hře. Pod heslem „Není důležité vyhrát, ale pobavit se“, jsme si užili skvělé dopoledne.

Návštěva mineralogické expozice Národního muzea v Praze

V úterý 5. dubna 2022 vyrazili vášnivý geolog a pedagog Petr Havránek se svou kolegyní bioložkou Editou Mikoláškovou a dětmi z Klubu zvídavého žáka 3. ZŠ U Říčanského lesa na expozici mineralogické sbírky Národního muzea v Praze. Sešlo se 32 zvídavých žáků z 8. a 9. ročníku. Do muzea jsme se dopravili vlakem. Žáci měli nejdříve v muzeu rozchod, aby si mohli sami prohlédnout vše, co je v muzeu zaujme. Pan učitel rozdal žákům pracovní listy vztahující se k minerálům. Žáci tyto listy poctivě vyplňovali a jejich znalosti budou následně vyhodnoceny. Poté jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku mineralogické sbírky. Prohlídku doplňoval svými vynikajícími odbornými mineralogickými znalostmi pan učitel Havránek a doplňovala ho kolegyně Mikolášková znalostmi z oblasti chemie. Žáci tak propojovali znalosti z obou oblastí a svými zvídavými otázkami nešetřili. Dozvěděli se, že některé minerály jsou samotnými chemickými prvky, jiné sloučeninami s chemickým vzorcem, kde se v přírodě naleznou, v jaké podobě, jakou mohou mít soustavu, proč mají určité zbarvení, které a proč jsou tak drahé a vzácné. Udělali si tak představu o různých druzích minerálů, a také o tom, jak vypadají některé chemické prvky. Žáci vystavené vzorky hodně fotili, obdivovali tak krásné, blýskavé, barevné a krystalicky uspořádané minerály, které chtěli mít alespoň na fotce. (Edita Mikolášková)

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena