ZŠ u Říčanského lesa

29. 5. 2022

ČARODĚJNICE V DRUŽINĚ

Ve čtvrtek 28. dubna se slétli do tělocvičny naší školy malé čarodějnice a čarodějové. Užili si tancování a plno her, které si pro ně připravily vychovatelky - kouzelnice. Velký slet všech čarodějů se velmi vydařil. Posuďte sami.

Zuzana Pcalová

DEN MAMINEK

Napsat mamince první vzkaz psacím písmem už je kus velké jazykové dovednosti, kterou prvňáčci zvládají. A vyrobená květina v srdíčku, vždy originální pro tu mou, jedinou… co dodat.

H. Dušková

UKRAJINŠTÍ ŽÁCI V ŘÍČANSKÝCH ŠKOLÁCH

Je na místě nejistota, obava, starost o vzdělávání dětí v souvislosti s větším počtem dětí z Ukrajiny? Sníží se úroveň vzdělávání na říčanských školách? Budou komplikované vztahy mezi spolužáky? Nikoli; nevěřím na černé scénáře. Při rovnoměrném rozdělení dětí do tříd říčanských škol, na kterém se shodli ředitelé škol s městem Říčany a školským odborem, dokáží školy pracovat se všemi žáky tak, aby hned na počátku rozptýlily nejistotu z neznámého, nového a komplikovaného. Po roce 1989 zažívaly školy zvláště ve větších městech příliv dětí vracejících se emigrantů ze všech koutů světa. Krátce na to přivedla do českých škol děti utečenců nešťastná válka v Jugoslávii. Obdobně nyní se dokážeme vyrovnat s výzvou, kterou je začlenění dětí z jiného jazykového prostředí. Valná většina dětí z Ukrajiny se připravuje již nyní v adaptačních skupinách na budoucí výuku v českém jazyce. Na naší škole plánujeme z kraje školního roku sociální adaptaci dětí; vybavujeme třídy po stránce materiální. Výuka některých předmětů bude při vyšším počtu žáků dělena. Např. při výuce angličtiny nebudeme mít v žádné ze tříd více, než 20 žáků, tedy obdobně, jako doposud. Specializované třídy a skupiny zažijí nadále výuku i v ještě menších skupinách. Zkrátka výuka, ale ani vztahy mezi dětmi se s příchodem ukrajinských dětí do tříd nikterak nenaruší, ani nesníží ve své rozmanitosti, pestrosti nebo výkonu. Nic takového nepředpokládáme a nic takového ani nepřipustíme.

Dalibor Dudek, ředitel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PORNO

Myslíte, že tato slova nejdou k sobě? Vážně ne? Víte, že první pornografický snímek děti v ČR vidí průměrně v 10 letech a ve 13 už mají nakoukány celé hodiny takového materiálu? Chcete se dozvědět víc? Chcete zjistit, jak o sexualitě s dětmi mluvit? Přijďte na besedu pořádnou školním metodikem prevence, která se uskuteční v pondělí 13.6. od 17:30 do 19:00 ve škole. Sledujte FB školy, kde se o akci dozvíte bližší více.

Vojtěch Vytiska,

metodik prevence

 

SPOLUPRÁCE S ŘÍČANSKÝM MUZEEM

V tomto školním roce měla třída 1. A možnost třikrát využít programy nabízené říčanským muzeem. Poprvé v době adventu si děti mohly vyrobit vlněné vánoční ozdoby, podruhé jsme se spolu s lektorem vypravili do blízkého okolí školy hledat stopy zvířat v zimní přírodě a potřetí jsme navštívili prostory muzea a nedalekou zříceninu s aktuálním programem o říčanském hradu. Vždy se jednalo o profesionálně připravený program, který děti mnohému naučil a zajímal. Muzeum připravuje také workshopy pro nás pedagogy. Jejich hlavní myšlenkou je propojenost teorie s praxí – v přírodě, v dílně i ve třídě. Zkoušeli jsme principy zážitkové a badatelské pedagogiky přímo v přírodě, vyráběli pomůcky vhodné pro danou výuku a sdíleli příklady dobré praxe. Muzeum připravilo také regionální učebnici Říčanska. Vynikající metodickou podporu pro seznámení se místem svého bydliště nebo své školy. Chtěla bych velmi ocenit a poděkovat za skvělou spolupráci muzea se školou, vysoce odborné vedení workshopů i možnost setkávat se s lektory přímo ve škole a jejím okolí.

H. Dušková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena