Zubři v Říčanech?

1. 9. 2017

Názor - Václav Macinauer; reakce - Vladimír Kořen, starosta města

Na dubnovém zasedání MZ předložil starosta Kořen k projednání záměr instalovat do říčanského lesa, směrem ke světické hájence, oboru pro zubry - dar spřáteleného polského města. Nesetkalo se to s velkým nadšením. Radní MUDr Mrázek se proti tomuto záměru důrazně ohradil s tím, že Říčany mají mnoho jiných a důležitějších problémů a potřebu peněz, než je investovat do tohoto záměru. Upozornil v podstatě na to, že negativa výrazně převažují nad pozitivy, m.j. proto, že ve svých důsledcích by to znamenalo konec toho již dnes těžce zkoušeného lesa směrem ke Světicím, již jenom proto, že tato zubří „atrakce“ by přitáhla do této končiny mnoho návštěvníků, kteří by vesměs přijížděli auty.

Dá se říci, že to by byla příliš velká cena za snahu našeho starosty, potažmo zázraku přírody, se opět zviditelnit. Pochybnosti vyjádřili i jiní zastupitelé.

Pan starosta poté hodil zpátečku, řekl, že to není jeho iniciativa (neřekl však, čí iniciativa to je), že je to zatím v rovině pouhých úvah a materiál odložil.

Tvářil se při tom jako obvykle upřímně a poctivě. Ta jeho upřímnost má ale bohužel velké trhliny. Jak si vysvětlit, že tisková mluvčí Kateřina Lauerová nám již v únorovém čísle Kurýru sdělila, že na polské straně byly již podniknuty legislativní kroky k předání těchto zubrů jako daru Říčanům? Že by polský starosta byl tak nezodpovědný, že by plýtval městskými financemi na něco, co je zatím pouze v rovině úvah? Kdopak asi polskému starostovi přislíbil přijetí daru, že Poláci dělají již zmíněné legislativní kroky?

Aby toho nebylo dost, v březnovém Kurýru nám paní Lauerová navíc svěřila, že na správě říčanských lesů se již připravuje investicní záměr pro tuto akci. To zase ukazuje na plýtvání říčanskými financemi na něco, co je podle“ upřímných“ slov pana starosty ještě ve hvězdách.

Tady někdo klame, ale kdo?

Václav Macinauer

 

Dobrý den pane Macinauere, děkuji za Váš příspěvek. Zubry nám nabídlo polské partnerské město Opatówek, přičemž se zeptali jejich ministerstva, zda by takový dar byl vůbec možný. Nedaleko tohoto města se nachází chov zubrů s tradicí několika desítek let. Jejich zkušenosti ukazují reálnost a nekoliznost takového projektu. Nicméně žijeme v jiných podmínkách, máme jiné představy či priority. Osobně si myslím, že lidé nesou plnou odpovědnost za záchranu přírody a ohrožených druhů. A je jedno, jestli jde o Afričana při ochraně slonů, lvů nebo žiraf nebo obyvatele Říčan, který se snaží zachránit orchideje, koroptve nebo zubry. Náklady na přípravu projektu byly interní, takřka nulové. Dva lidé ze správy lesa připravili projektový záměr. Připravili jej z vlastního zájmu o tento v Čechách již vymřelý druh a připravili jej odpovědně. Myslím, že oba zaslouží poděkování, i když se v současnosti spíše atmosféra a názory zastupitelů blíží k odmítnutí daru. Žádný závazek učiněn nebyl a dar lze jedním dopisem slušně odmítnout.

Vladimír Kořen, starosta města (Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena