ZUŠ Říčany

3. 5. 2019

Talentové zkoušky; Mladí klavíristé rozezněli Říčany;

Talentové zkoušky a zápis žáků na školní rok 2019/2020 do základní umělecké školy v Říčanech

Ve dnech 28. – 29. kvûtna 2019 probûhnou talentové zkou‰ky a zápis dûtí, které uvaÏují o studiu umûleck˘ch oborÛ v ZU· €íãany.

Rodiče a děti mohou vybírat celkem ze čtyř oborů, které nabízíme – hudební, výtvarný, taneční a literárně – dramatický.

Veškeré informace k zápisu nových žáků a elektronickou zápisovou aplikaci naleznete na úvodní stránce webu ZUŠ Říčany www.zusricany.cz. Zápisová aplikace bude otevřena 2. května 2019 od 10.00 hodin.

Prosíme rodiče, aby si důkladně přečetli informace k zápisu.

Děti vyzkoušené v MŠ podají už jen přihlášku. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na www.zusricany.cz  21. června 2019. Schůzka nově přijatých žáků se uskuteční 5. září 2019 v kapli v Olivovně (nikoli v ZUŠ, z důvodu rekonstrukce budovy). Přijďte, těšíme se na vás!

A ještě jedna pozvánka na Koncert ke Dni matek – 13. května v KC Labuť.  Naši nejmenší popřejí maminkám všechno nejlepší k jejich svátku. Přijďte si poslechnout.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

 

Mladí klavíristé rozezněli Říčany

 Ve dnech 12. a 13. dubna 2019 se v  sále Staré radnice v Říčanech konal I. ročník klavírní soutěže „Středočeské PIANOFORTE“.

Soutěž je určena všem žákům základních uměleckých škol ze Středočeského kraje. Mladí klavíristé jsou rozděleni podle věku do šesti kategorií. Do letošního I. ročníku se přihlásilo 86 soutěžících z 24 základních uměleckých škol Středočeského kraje. Odborná pětičlenná porota byla složena z pedagogů vysokých uměleckých škol, konzervatoří a z výkonných umělců. Post předsedy poroty přijal prof. Ivan Klánský, děkan HAMU v Praze, jeden ze současných nejvýznamnějších interpretačních a pedagogických osobností umělecké scény nejen v České republice, ale i ve světě. Věříme, že si všichni soutěžící odnesli kromě mnoha cen a pěkných dárků také krásný pocit ze hry na zcela novém klavírním křídle zn. Steinway & Sons.

Vyvrcholením celé soutěže byl pak koncert laureátů, který se konal v neděli 14. dubna v budově Senátu Parlamentu ČR, v nádherných reprezentativních prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce. Vystoupili na něm všichni soutěžící, kteří získali 1. ceny. Za ZUŠ Říčany zde zahráli své programy Lea Stocková a Kateřina Podlucká z klavírní třídy Michala Rezka.

Veliký dík patří představitelům města Říčany v čele se starostou Vladimírem Kořenem. Město se stalo garantem soutěže, poskytlo nezištně prostory Staré radnice, na své náklady dočasně vyklidilo sál, ve kterém ještě probíhají stavební úpravy. A navíc poskytlo finanční příspěvek na dárky pro soutěžící.

Další poděkování patří říčanskému Pekařství Frydrych, které darovalo koláčky jako milé uvítání pro soutěžící.

 

Gratulace patří těmto žákům ze  ZUŠ Říčany a též jejich pedagogům.

1. cena - Lea Stocková, Kateřina Podlucká (ped. Michal Rezek)

2. cena – Daniela Perst, Anna Thümmelová (ped. Hana Javorská)

3. cena - Tereza Kudibalová, Sofie Emanuelová (ped. Hana Javorská), Adéla Strnadová (ped. Michal Rezek), Adéla Klimentová (ped. Vjačeslav Grochovskij)

Čestné uznání - Matěj  Korytář (ped. Petr Malínek), Jaroslav Posch (ped. Hana Javorská), Sofie Hornová (ped. Jiří Červený)

Závěrem si dovolím citovat část  závěrečné řeči pana Klánského: „Je krásné, jak mnozí mladí lidé dokážou zapůsobit svou krásnou cituplnou hrou na publikum. A nesetkáváme se s nimi jen v hlavním městě Praze. Mám radost, že i v malých městech Středočeského kraje se pěstuje velmi kvalitní klavírní umění.“

Za Středočeské PIANOFORTE

Hana Javorská

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena