ZUŠ Říčany

30. 8. 2019

Nový školní rok 2019/2020 v ZUŠ Říčany

Milé děti, vážení rodiče, prázdniny uběhly jako voda a před námi je další školní rok.

Stojí za zmínku, že v rámci probíhajících prázdnin jsme uskutečnili pár zajímavých akcí. V červenci naši studenti reprezentovali školu a město na Mezinárodním festivalu komorní hudby v Madridu a posledními koncerty s našimi italskými a německými kolegy jsme zakončili oslavy 65. výročí založení hudební školy v Říčanech (reportáže přineseme v dalším čísle Kurýru).

 

Nastupujeme do nového školního roku, který bude pro říčanskou zušku velmi náročný. Platí pro nás bezesporu pořekadlo, že k tomu, aby mohlo být lépe, musí být občas někdy hůře.

Vzhledem k přestavbě školy začne výuka v září v náhradních prostorách ZŠ na Masarykově náměstí. Veškeré informace k začátku školního roku naleznou rodiče a žáci na www.zusricany.cz., upřesňující informace dostanou od svých pedagogů a budou jim zaslány e-mailem. Jsem přesvědčena, že začátek roku bude náročný pro nás pro všechny, ale budeme se snažit, aby informace dostali rodiče včas a start do nového roku byl co nejméně problémový. Telefonní kontakty na ředitelství školy jsou beze změny, v případě jakýchkoli dotazů jsme k dispozici. Prosíme jen všechny zúčastněné o určité strpení, než se výuka v ZŠ dostane do obvyklých kolejí. Děkujeme za pochopení.

 Chtěla bych poděkovat panu řediteli Pavlu Bednářovi a paní zástupkyni Janě Svobodové za ochotu, porozumění a obětavost, s kterou k řešeni našeho dočasného přestěhování  přistoupili. Děkujeme, bez vaší pomoci bychom to nezvládli.

letošním roce byla navýšena kapacita školy o 120 žáků. S navýšením kapacity samozřejmě souvisí i posílení pedagogického sboru a rozšíření některých oborů. Dovolte mi, abych  vám představila naše nové kolegy

 

Milé děti, vážení rodiče, příznivci naší školy, přátelé. Je před námi nelehké období, ke kterému přistupujeme s největší zodpovědností. Pomozte nám překlenout tyto náročné měsíce. Až se naše ZUŠ Říčany znovu otevře, doufáme, že nové prostředí školy bude pro nás pro všechny inspirující.

Děkujeme městu Říčany za poskytnuté investiční příspěvky. Vážíme si pozornosti, kterou zřizovatel uměleckému školství věnuje a naší snahou bude dále úspěšně reprezentovat a propagovat město Říčany nejen doma, ale i v zahraničí.

Iveta Sinkulová,

ředitelka ZUŠ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena