ZUŠ Říčany

27. 9. 2019

Školní rok v ZUŠ Říčany začal zcela netradičně

Poslední týden v srpnu se v Říčanech sešli muzikanti ze tří evropských zemí, aby zde  společně strávili týden plný hudby a zážitků v projektu HUDBA NEMÁ HRANICE. S návrhem na tento projekt přišla před třemi lety italská asociace MaBerliner s prezidentkou Rose Lorenou Polimeni. První schůzka všech zúčastněných stran proběhla před třemi lety v německém městě Zittau. Vedle italské asociace MaBerliner se zapojila hudební škola  Kreismusikschule Dreiländereck z německého města Löbau s ředitelem Svenem Rösselem a českou stranu zastupovala ZUŠ Říčany. Před dvěma lety se všichni hudebníci společně sešli v italské Pistoi, po dvou letech se projekt přestěhoval do České republiky, do Říčan a v následujícím období plánujeme stejný projekt na německé straně.

Pro naše hosty jsme připravili bohatý kulturní program, proložený zkouškami orchestru, občerstvením z domácích kuchyní našich skvělých maminek a dvěma koncerty. První koncert v Olivovně Jazz Jam nám moc nevyšel. Zmokli jsme. Ale druhý koncert na náměstí vyšel báječně. Orchestr složený z téměř devadesáti hudebníků sklidil obrovský potlesk a zahráli jsme posluchačům vše. I to, co jsme nezahráli ve čtvrtek.

Za ZUŠ Říčany jsem chtěla poděkovat všem, kteří nám v pořádání této náročné akce pomohli. V prvé řadě našim rodičům, kteří ubytovávali, vařili, starali se. Děkujeme moc. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli!

Další poděkování patří našim partnerům – dětské léčebně v Olivovně a panu řediteli Miroslavu Vackovi, farnosti v Říčanech a panu faráři Konstantinu Petrovi Mikolajkovi, panu Davidovi Frydrychovi a jeho pekařství, Martinovi Skrčenému a Mirkovi Vedralovi z restaurace u Labutě, autobusové dopravě pana Jiřího Hromady, Ateliéru 13 a Zdeňkovi Vávrovi za propagaci, panu Jakubu Sirovátkovi za pomoc a tlumočení, Markétce Sinkulové a Stáňovi Povýšilovi za organizační pomoc a průvodcování, zaměstnancům městského úřadu a městské policie a všem kolegům ze ZUŠ, kteří pracovali nad rámec svých povinností. Zvláštní poděkování patří Haně Javorské a Andree Martínkové za organizační zajištění celé akce. A hlavně dětem, které ještě v době prázdnin se na akci podílely, hrály, pomáhaly. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla.

A na závěr děkujeme našemu zřizovateli – Městu Říčany a Koordinačnímu centru česko-německých výměn mládeže Tandem, za podpory MŚMT, za finanční zajištění celé akce.

Král je mrtev. Ať žije král… Už nyní plánujeme další akce.

Víc o celé akci vypoví fotografie.

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

Další pozvánka:

Vážení a milí příznivci hudby a zvláště klavírního umění. ZUŠ Říčany, ve spolupráci s městem Říčany a firmou Drnek Piana, si vás dovoluje pozvat na slavnostní koncert, na kterém vám představíme klavír STEINWAY&SONS v jeho plné kráse. Jako hosty jsme si pozvali vynikající české klavíristy Marka Kozáka, Michala Rezka a Jana Simona, kteří se stanou patrony tohoto skvělého nástroje. Velmi si vážíme účasti našeho dalšího hosta, kterým bude pan farář P. Konstantin Petr Mikolajek, O. Praem.

Vedle těchto vynikajících sólistů na koncertě vystoupí také pedagogové a žáci ZUŠ.

Koncert patří do série akcí k 65. výročí založení ZUŠ Říčany.

Zveme vás tedy do krásného prostoru koncertního sálu na Staré radnici 23. října 2019 v 18.30 hodin. Celá akce je finančně podpořena městem Říčany. Děkujeme.

Přijďte, těšíme se na vás.                         Iveta Sinkulová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena