ZUŠ Říčany

1. 2. 2020

ZUŠ Říčany je už zase ve své budově

Vážení rodiče, milí žáci, vážení přátelé, přejeme vám všem úspěšný nový rok 2020.

Pro nás tento rok začíná opravdu úspěšně. Neuvěřitelné se stalo skutkem a my jsme se téměř po půl roce vrátili do svých tříd.

Když jsme v květnu 2019 začali kompletně vyklízet školu, asi jsme si nikdo nedovedl představit, kolik to bude práce. A kolik práce bude zase vrátit školu zpět, do původního stavu.

 Když jsem v srpnu viděla na vlastní oči zcela propršenou budovu, zničené parkety, když nám v říjnu zkolabovalo topení a museli jsme kvůli vlhkosti kompletně rozbourat třídy v suterénu a když nám těsně před Štědrým dnem protekly toalety z druhého patra, nevěřila jsem, že se to povede.

My všichni, pedagogové, děti i rodiče, máme za sebou jedno z nejtěžších období, ale všichni jsme to s velkou mírou tolerance a pochopení zvládli.

Naší povinností je teď poděkovat všem, kteří nám v nouzi nejvyšší vždy pomohli. Za ZUŠ Říčany mám čtyři velká poděkování.

První poděkování patří našemu zřizovateli – městu Říčany – za finanční dotaci, která nám změnila ponurou půdu ve tři krásné, světlé a vzdušné třídy a za pomoc, kterou město poskytlo vždy, když jsme ji potřebovali. Nechci jmenovat jednotlivce, pomáhal v podstatě celý úřad, ale přeci jen bych zdůraznila poděkování panu starostovi Vladimíru Kořenovi, paní místostarostce Haně Špačkové, panu Evženu Heyrovskému a paní Monice Burešové. To byli během stavby naši nejbližší spolupracovníci, na které jsme se mohli vždy obrátit.

Druhé poděkování patří ZŠ Masyrykovo náměstí – panu řediteli Pavlu Bednářovi a všem jeho pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. Uvědomovali jsme si, že naším příchodem do ZŠ narušujeme její obvyklý režim. Zpočátku bylo potřeba si ujasnit pravidla, naše výuka se od výuky v ZŠ zcela liší, ale nikdy se nám nestalo, že bychom se setkali s jakoukoli neochotou. Možná, že teď bude na ZŠ smutno, že už tam nevyhráváme.

Třetí poděkování patří firmě BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o., která stavbu realizovala a vyrovnala se se všemi nečekanými událostmi, které se při stavbě vyskytly, a zvládla dokončit stavbu v termínu. Petr Jiskra, Roman Pipasík a Martin Kučera byli na půl roku našimi nejbližšími spolupracovníky. BUILDER CONSTRUCTIONS s.r.o. ještě zakoupila jako sponzorský dar pro naše malé muzikanty světýlka na notové stojany. Děkujeme!

A čtvrté poděkování patří všem zaměstnancům školy – pedagogům i nepedagogům, rodičům a dětem. I přes výuku ve ztížených podmínkách chod školy fungoval bez problémů. Všichni pomohli, když bylo potřeba.

Děkujeme za pomoc a pochopení všem!

Tak, teď už jsme zase doma a jedeme dál. Připravujeme se na soutěže, organizujeme koncerty, zahraniční spolupráci a máme spoustu nových nápadů. A těšíme se na vše, co nás během následujícího roku potká. Buďte stále s námi.

Vaše ZUŠ

 

Vážení rodiče, milé děti, vážení příznivci ZUŠ Říčany.

Dovolte nám, abychom vás pozvali na Koncert učitelů ZUŠ Říčany, který proběhne 10. 2. 2020 v koncertním sále Staré radnice od 18.00 hodin.

Tento koncert zakončí oslavy 65. výročí založení ZUŠ.

Budeme velmi rádi, když si uděláte čas a koncert navštívíte.

Vaše ZUŠ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena