ZUŠ Říčany

2. 5. 2021

PIS K TALENTOVÝM ZKOUŠM DO ZUŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 JIŽ PROBÍHÁ

Vážení rodiče, milé děti, těšíme se na vás na talentových zkouškách. Vybrat si můžete ze čtyř oborů, které nabízíme – hudební, výtvarný, taneční a literárně-dramatický.

Pokud nám to situace dovolí, proběhne zápis 24. května - 4. června 2021.

Veškeré informace najdete na našich webových stránkách.

Aplikace na www. zusricany.cz  bude pro vás otevřena od 26. dubna 2021 od 10.00 hodin. Přihlašování bude uzavřeno 21. 5. 2021 v 10.00 hodin.

Každopádně vás chci požádat, abyste sledovali naše webové stránky. Situace se může každým dnem změnit a zápis bude nutné přizpůsobit nařízením vlády a MŠMT.

 

Talentové zkoušky pro hudební obor: 24. nebo 25. května 2021, 13.00 – 17.00 hodin, Masarykovo náměstí 57.

Uchazeči o studium v hudebním oboru prokáží předpoklady ke studiu při talentové zkoušce - orientace v rytmu a intonaci, zpěv.

Děti si k talentové zkoušce nemusí nic připravovat. Vše, co při talentové zkoušce vyžadujeme, by mělo být dětem přirozené.

 

Talentové zkoušky pro taneční obor: ve středu 26. května nebo v úterý 1. června nebo ve středu 2. června 2021, 13.00 – 19.00 v tanečním studiu, Pod školou 1110 (Masarykovo nám. mezi ZŠ a farou).

Zájemci o studium se zaregistrují na www.zusricany.cz a vyplní elektronickou přihlášku. Rodiče a děti, kteří mají zájem o taneční obor, nemusí v zápisovém termínu
(24. a 25. 5.) navštívit ZUŠ, přijdou rovnou na talentovou zkoušku.

Dítě si k talentové zkoušce přinese cvičební úbor a cvičky.

 

Talentové zkoušky pro výtvarný obor: v pondělí
31. května nebo 4. června 2021, 16.00 – 19.00 ve výtvarném ateliéru, Pod školou 1110 (Masarykovo nám. mezi ZŠ a farou).

Zájemci o studium se zaregistrují na www.zusricany.cz, vyplní elektronickou přihlášku.

V zápisovém termínu (tj. 24. 5. nebo 25. 5. 2021) přinesou rodiče výtvarné práce dětí do ZUŠ. Toto zatím není talentová zkouška, děti nemusí být přítomny. Prosíme pouze výkresy (nikoli trojrozměrné práce) vložené do obalu či desek s nadpisem jména dítěte.

V přihlašovacím systému se již zájemci hlásí na talentovou zkoušku podle svých časových dispozic, které jim budou nejlépe vyhovovat.

 

Talentová zkouška pro literárně-dramatický obor (herectví): ve čtvrtek 27. května 2021, 17.00 – 19.00 v tanečním studiu, Pod školou 1110 (Masarykovo nám. mezi ZŠ a farou).

Zájemci o studium se zaregistrují na www.zusricany.cz, vyplní elektronickou přihlášku.

Rodiče vyplní pouze elektronickou přihlášku a dostaví se s dítětem přímo k talentové zkoušce. Nemusí tedy v zápisovém termínu (24. a 25. 5.) navštívit ZUŠ.

Přihlášené děti dostanou od paní učitelky básničku, kterou se k talentové zkoušce naučí. Přijďte, těšíme se na vás!

Rádi zodpovíme vaše dotazy: 604 737 629, 721 117 535

Iveta Sinkulová, ředitelka ZUŠ Říčany

a kolektiv pedagogů ZUŠ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena