ZUŠ Říčany slaví 70. výročí svého založení

25. 8. 2023

Milé děti, vážení rodiče, vážení příznivci uměleckého vzdělávání,

V letošním roce bude ZUŠ Říčany oslavovat 70. výročí svého založení.

1. září 2023 to bude přesně 70 let, co byla ZUŠ (dříve LŠU) v Říčanech založena.

Od té doby pečuje o talentované žáky z našeho regionu a aktivně se podílí na kulturním životě města. Za těch 70 let se hodně věcí událo, škola se úspěšně rozrůstá a nás těší, že o umělecké vzdělávání je stále větší a větší zájem. Malé shrnutí činnosti ZUŠ Říčany přineseme v říjnovém vydání Kurýru. Určitě nás čeká další zajímavý rok plný zážitků a nových zkušeností.

A protože nezahálíme, rádi bychom vás pozvali na první akce, které jsou s naším významným výročím spojeny.

Oslavy jsme zahájili 30. srpna 2023 koncertem Jazz jam na náměstí v Říčanech, společně s naší partnerskou školou ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci. V září jsme připravili hned tři akce, na které vás chceme pozvat.

V letošním roce otvíráme ve spolupráci s Koloběhem a městem Říčany Uměleckou akademii III. věku.

18. září 2023 v 10.00 proběhne v koncertním sále Staré radnice imatrikulace studentů Umělecké akademie III. věku.

22.  2023 v 16.30 vás všechny zveme do ND na Novou scénu na Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha. Dokument Rok s Národním divadlem byl přijat jako nesoutěžní snímek na tento významný festival a jeho premiéra se uskuteční právě tady. Byly bychom rádi, abyste při této neopakovatelné události byli všichni s námi v ND. Vstupenky si můžete zajistit buď v ZUŠ (stačí poslat e-mail), nebo přímo v rezervačním systému MTF Zlatá Praha. Tímto aktem uzavřeme tento jedinečný a neopakovatelný rok. Ovšem ve spolupráci s ND budeme dál pokračovat, ale ne v tak intenzivní míře.

26. září 2023 v 17.30 v KC Labuť proběhne křest CD pěveckého sboru Naladěno ZUŠ Říčany. Hosté večera budou Marta Töpferová a mužský pěvecký sbor Severáčku Men Tones.

Těšíme se, že se na všech našich akcích s některými z vás potkáme!

A co nás čeká tento školní rok? Vedle pravidelných aktivit, koncertů a akcí připravujeme k našemu výročí například koncert bývalých žáků (únor) nebo koncert učitelů (březen). Připravujeme i několik seminářů pro naše žáky a pedagogy s lektory ze zahraničních škol (říjen, duben) a rádi bychom uskutečnili setkání pedagogů ze říčanské ZUŠ a dánské Musikskole v Albertslundu (termín zatím není naplánovaný). Naplánované jsou ale již aktivity s hudební školou v Borkenu (květen a červen), kde se představí naše taneční oddělení a Sambaband a s naší partnerskou organizací v italské Pistoi (červen a srpen). Tato akce je určena pro symfonický a taneční orchestr.

Závěrečný slavnostní koncert k 70. výročí založení ZUŠ Říčany (červen), který je určen pro všechny obory, by se měl uskutečnit v novén sále Pražské konzervatoře. Taneční akademii se letos pokusíme předvést v netradičních prostorách a i výtvarný obor připravuje netradiční výstavu. V literárně-dramatickém oboru bychom letos chtěli uskutečnit již dlouho plánovanou recitační soutěž, která se bohužel vloni nekonala kvůli nemoci paní učitelky.

Pokud se podaří dojednat ještě další zahraniční aktivity, mohl by se na začátku července pěvecký sbor Naladěno a dechová sekce naší školy prezentovat ve Španělsku.

To je zatím malý výčet toho, co nás letos čeká. Myslíme si, že se nikdo letos u nás v říčanské umělecké škole nudit nebude.

 

Informace k novému školnímu roku

Až budete číst tento článek, prázdniny se už budou chýlit ke svému konci. Doufáme, že jste si letní dny ve zdraví užili a že už se všichni tak trochu těšíte do školy.

Informace k novému školnímu roku naleznete od 30. srpna 2023 (po pedagogické radě) na webových stránkách školy www.zusricany.cz nebo v aplikaci IZUŠ pro ty rodiče, kteří mají do aplikace přístup.

My se na vás na všechny v ZUŠ Říčany už opravdu moc těšíme!

vaše říčanská ZUŠ

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena