Zvyšování transparentnosti MěÚ Říčany

19. 8. 2013

Vedení města Říčany věnuje dlouhodobě velkou pozornost zvyšování transparentnosti chodu městského úřadu v rámci schváleného Akčního plánu.

 

Běžným standardem je zveřejňování informací o vyhlašovaných veřejných zakázkách na webu města Říčany, a to včetně zakázek malého rozsahu od 30 tisíc korun bez DPH. Informace o zakázkách s předpokládanou hodnotou od 30 do 100 tisíc korun jsou uveřejňovány na webu města v rubrice „Poptáváme“.

Veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činí více než 100 tisíc korun bez DPH, jsou uveřejňovány v rubrice „Veřejné zakázky“, kde jsou k nalezení jak informace o aktuálně vyhlášených zakázkách, tak je zde přehledně uspořádaný archiv zakázek, které již byly ukončeny. U každé jednotlivé zakázky vyhlášené v roce 2013 je odkaz na profil zadavatele, kde je možné vyhledat konkrétní dokumenty vztahující se k zakázce. Profilem zadavatele se rozumí webové stránky www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRicany nebo e-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000446.profil.

Poslední novinkou je od poloviny srpna zjednodušení přístupu ke znění  uzavřených smluv k veřejným zakázkám. Na výše uvedeném profilu zadavatele e-Gordion je nyní nově možné u ukončených zakázek nahlížet bez jakékoli předchozí registrace do veškerých součástí zadávací dokumentace a do uzavřených smluv. Bez omezení jsou dostupné i obdobné dokumenty a smlouvy uveřejněné na e-tržišti Tendermarket.

Tímto způsobem byly zpřístupněny veškeré smlouvy na dodávky, služby a stavební práce nad 500 tisíc korun, které jsou dosud v účinnosti a jsou nadále plněny. Od počátku roku 2013 jsou nad rámec zákona uveřejňovány smlouvy již od hodnoty 100 tisíc korun bez DPH. Na webu města v rubrice Veřejné zakázky je uveřejněn postup pro vyhledávání výše uvedených informací.

„Důvodem zavedení tohoto postupu byla snaha umožnit občanům další způsob kontroly nad vynakládanými veřejnými prostředky z rozpočtu města Říčany. Smlouvy jsou základním zdrojem informací o ekonomických vztazích samosprávy s ostatními subjekty, a proto jejich zveřejňování tvoří podstatu transparentnosti nakládání s majetkem města“, říká místostarostka Karla Egidová, která je politickým garantem Akčního plánu města, programu Otevřeno, který si jako jeden z hlavních cílů klade za úkol zvyšování transparentnosti úřadu. Z jejího rozpočtu bylo financováno zprovoznění nové funkce SW pro zpřístupnění smluv veřejnosti bez potřeby předchozí registrace.

Dalším krokem ke zvýšení činnosti transparentnosti úřadu v letošním roce bylo zprovoznění vybraných elektronických formulářů na http://info.ricany.cz/mesto/elektronicke-formulare, které lze na podatelnu MěÚ Říčany elektronicky předat datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem, případně po vytištění je lze podat osobně či prostřednictvím České pošty. V případě elektronického podání občan obdrží e-mailem specifické identifikační číslo ke svému podání, s pomocí něhož může sledovat stav vyřizování svého podání v „kukátku“. Nutnou podmínkou vyplnění formuláře je instalace 602XML Filleru, který je ke stažení zdarma na webových stránkách MěÚ. Tento rok je rokem zkušebním a v případě, že se elektronické formuláře osvědčí, bude vedení města hledat v rámci svých finančních možností prostředky na jejich rozšíření.

Vedení úřadu přistupuje k výše popsaným krokům s vědomím, že veřejná kontrola je motivovanější, levnější a efektivnější než kontrola úřední.

Věra Likešová

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena