Zabraňme nevratnému negativnímu urbanistickému zásahu do centra Říčan

29. 11. 2020

Názor: A. Kousal, reakce: V. Kořen

 

V posledním vydání Říčanského Kurýru byl otištěn článek, prezentující záměr investora Commexim Group, a.s., (zatím ve stadiu návrhu změny územního plánu) v části lokality bývalého lihovaru (tedy v centrálním městském prostoru) postavit monstrózní sídliště šestipatrových domů s 96 byty.  Platný územní plán přitom ve své textové části stanoví jako zásadní faktor limitní sociální udržitelnost území, kdy občané a vedení města zásadně upřednostňují zvyšování kvality stávající urbanizace prostoru před kvantitou. A právě byť teoretickou realizací daného záměru (a je jedno, zda developer účelově svůj především bytový projekt dodatečně omezí) by došlo k zásadnímu rozporu se současným územním plánem, který zcela správně stanoví pro dané území využití OK (jak symbolické) – občanská vybavenost – komerční zařízení plošně rozsáhlé, přeloženo do češtiny administrativa, obchod a služby. Tedy nejen v zájmu zisku investora (byty v centru Říčan by měly cenu zlata, dle mého laického odhadu půl miliardy), ale všech občanů Říčan. Výstavbou sídliště místo obchodů a služeb by došlo k nevratné ztrátě rozumně územním plánem určeného prostoru pro občanskou vybavenost, proto je nutno trvat na jeho dodržení i v zájmu budoucích generací. Z tohoto pohledu se mně zdají liché argumenty o přínosu v podobě jakési revitalizace dnes málo přívětivého prostoru a vymístění „průmyslu“ z centra města v uvedené článku, když jako soused tohoto prostoru (zahradou) nemám o nějakém rušícím vlivu ani potuchy. Prostor je zástavbou rodinných domů prakticky odizolován, ostatně nechť investor revitalizuje v souladu s územním plánem. Vzpomeňme na případ lokality Fialka, kdy původní záměr parku či jiného obecně prospěšného využití byl nahrazen (kuriózně) novým sídlištěm v centru města. Protože o změně územního plánu výsostně rozhodují zastupitelé, je na nich, aby rozumně zvážili argumenty pro obecný zájem. Vím, jakému problému budou vystaveni, neboť jde o obrovské peníze, ale vždy je nutno se zeptat, v čím zájmu je to dobré.

Antonín Kousal, Říčany

Dobrý den, 

jen krátká reakce v pozici odstupujícího starosty. Všichni víte, že jsem deset let vlastní ctí bránil město před nadměrnou výstavbou. V okolí Marvánku, v okolí Fialky i jinde. Přednádražní prostor řešila architektonická studie, proti které vystupovali mnozí vlastníci pozemků u nádraží a strhli i mnohé občany. Tuto studii měla už dávno schvalovat městská rada, následně i zastupitelstvo. Proces schválení byl ale zastaven, protože nedošlo k základnímu konsenzu. Jsem moc rád, že se podařilo získat alespoň nějakou představu jednoho z klíčových vlastníků, který aktivně vystupoval proti studii. Je vidět, že předmětem sporu jsou představy o objemu výstavby. V urbanistické studii mnozí viděli cestu k dosažení kompromisu, protože měla být podkladem pro úpravu stávajícího územního plánu a regulačního plánu. Připomínám, že vlastníků s chutí stavět je v lukrativní zóně mnohem víc. Někteří plánují bytové domy na místě Bartošových mlýnů, jiní usilují o domy v ulici U Lihovaru, zahaleny tmou jsou plány v areálu bývalého Novingu. Územní plán schválený v roce 2014 představuje částečnou regulaci těchto developerských plánů, proto byl celou dobu zdrojem napětí ve městě. Osobně si myslím, že by se studie neměla schvalovat a územní plán by se neměl měnit. Ale to už píšu jako člověk s jedním hlasem z 21. Věřím, že se přidají i další.

Vladimír Kořen

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena