1. ZŠ Říčany

1. 1. 2020

5. ročníky v letošním školním roce

Na podzim 2019 se žáci 5. ročníků zúčastnili několika akcí. V rámci Malování na rynku děti kreslily svou oblíbenou postavu z knihy, výukovým pořadem „Kde začíná vesmír“ doplnily své znalosti v pražském planetáriu. Také jsme zahájili výuku bruslení. Abychom byli připraveni na výzvy moderní doby, absolvovali jsme preventivní program zaměřený na kyberšikanu. V předvánočním období se děti těšily do kina na oblíbenou animovanou pohádku Ledová královna 2, vyzkoušely si dovednosti ve vánoční dílně a na závěr před prázdninami se pobavily vánoční besídkou.        

Lucie Nováková

 

S diktafonem za příběhem

I tento školní rok se skupinka osmáků v rámci projektu Příběhy našich sousedů vydává pátrat po dějinách 20. století netradičním způsobem, a to skrze příběh jednoho z pamětníků klíčových událostí tohoto období. Letošní osmáci Vali, Anežka, David a Šimon měli možnost v roli reportérů vyzpovídat paní Janu Černohorskou, která rané dětství prožila za druhé světové války a své mládí a dospělost v době komunismu.

Dříve, než se žáci vydali k paní Černohorské, absolvovali workshop „Jak natočit pamětníka“ s koordinátorkou projektu, p. Renatou Skalošovou. Naučili se v něm např. pracovat s diktafonem či vhodně položit otázku. Na konci listopadu si pak nabyté znalosti mohli vyzkoušet přímo v praxi při setkání a natáčení s paní Černohorskou. Kromě zkušenosti v roli reportérů si z tohoto příjemného setkání odnesli zajímavý životní příběh paní Jany, do něhož díky její práci v Československém rozhlase (dnešním ČRo) vstupovaly zajímavé a významné osobnosti a který významně ovlivnily události roku 1968. Více o něm prozradí rozhlasová reportáž, kterou skupina osmáků nyní připravuje. Jak se taková reportáž tvoří, zjišťují opět díky workshopu p. Skalošové, tentokrát na téma „Jak vytvořit scénář reportáže“. S hotovým scénářem se na začátku roku 2020 osmáci vydají do Českého rozhlasu, kde reportáž s pomocí pracovníka ČRo natočí a sestříhají. Bude to stejně jako minulý rok napínavé, jak dostat zajímavý životní příběh do tříminutové reportáže.

S příběhem paní Černohorské, zpracovaným Vali, Anežkou, Davidem a Šimonem do podoby rozhlasové reportáže, se budete moci seznámit na jaře 2020, kdy bude zveřejněn na webových stránkách projektu Příběhy našich sousedů www.pribehynasichsousedu.cz. Tam můžete najít reportáže našich žáků i žáků ostatních říčanských škol z loňského ročníku.

Chtěli bychom touto cestou také moc poděkovat paní Janě Černohorské za její čas, který našim osmákům věnovala, a za ochotu se o svůj životní příběh s nimi podělit. Děkujeme!

Zuzana Havlíková, vyučující dějepisu

 

Otevíráme 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky

Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu 27. května 2020 v 8:10 v  budově 1. ZŠ, Masarykovo náměstí 71 (budova za kostelem). Zkoušky probíhají formou matematického testu. Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku musí být dodány nejpozději 22. 5. 2020 do 12.00 hodin do budovy školy. Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.

Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).

O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy. Náhradní termín nevypisujeme. Další informace na tel. čísle 323 602 794.

                                              Pavel Bednář,  ředitel školy

 

Hlasování žáků o částce 20.000 Kč

I na naší škole letos proběhlo hlasování o tom, do čeho investují žáci svých 20.000 Kč, které jim věnuje městský úřad. Na zasedání školního parlamentu padaly různé více či méně realizovatelné návrhy. Do užšího hlasování se nakonec dostalo šest nápadů (hry umístitelné na stěny chodeb, živý maskot školy, sedací vaky do některých tříd, pingpongové sady a deskové hry do jednotlivých tříd, dovybavení kuchyňky a stříška nad vstup do prvního stupně). Během druhého listopadového týdne proběhlo ve všech třídách druhého až devátého ročníku mezi dětmi hlasování. Jednoznačným vítězem se stal návrh na zakoupení pingpongové sady (upevnitelné na školní lavici) a nějaké deskové hry do každé třídy. Doufáme, že tato forma zábavy dětem zpříjemní trávení přestávek a svou úlohu sehraje také při tmelení třídního kolektivu.

L. Prchalová (koordinátorka žák. parlamentu)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena