1. ZŠ Říčany

28. 2. 2021

Důležité sdělení pro žáky školy a rodiče

Linka psychologické podpory

V úterý 16. 2. 2021 od 17: 00 do 18:00 bude zpřístupněna a pak pravidelně každý týden, bude v prostředí  Google Meet fungovat Linka psychologické podpory se školní psycholožkou Blankou Hilbertovou.  Pokud máte potřebu řešit studijní záležitosti, psychické problémy obraťte se na školní psycholožku.

 

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky

Vážení rodiče a žáci, touto informací pouze připomínáme konání zkoušek do této třídy. Doufáme, že dodržíme termín zkoušky, ale hodina a způsob doručení přihlášky do školy budou záviset na epidemiologické situaci. Prosíme tedy o trpělivost. V dubnu vše upřesníme na stránkách školy. Ostatní náležitosti zůstávají stejné. Písemná přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu 26. května 2021 v 8.10 v budově 1. ZŠ, Masarykovo náměstí 71 (budova za kostelem). Zkoušky probíhají formou matematického testu. Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek. Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí pátého ročníku musí být dodány nejpozději 20. 5. 2021 do 12.00 hodin do budovy školy.

Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.

Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy nebo stáhnout ze stránek školy (www.zs-ricany.cz).

O zařazení žáka do této třídy rozhoduje ředitel školy na základě výsledků zařazovacího testu, hodnocení v 5. ročníku (vysvědčení) a kapacitních možností školy. Náhradní termín nevypisujeme.

Další informace na tel. čísle 323 602 794.

Pavel Bednář, ředitel školy

 

Rodilý mluvčí v hodinách angličtiny

Na konci minulého školního roku jsme se rozloučili s naší lektorkou – rodilou mluvčí z USA Andreou, která s dětmi pracovala v hodinách anglického jazyka. Letos ji nahradil Andrew z Velké Británie. Jak učitelé, tak děti jsme si vědomi toho, že rodilý mluvčí je při výuce cizího jazyka velice důležitý. Zapojili jsme ho do každé třídy od pátého do devátého ročníku vždy jednu hodinu týdně. Přesto, že Andrew neměl kvůli uzavření škol zatím moc příležitostí účastnit se výuky ve škole, chodí alespoň do našich online hodin. Děti mají možnost s ním konverzovat a vyzkoušet si tak jak porozumění, tak vyjádření se v cizím jazyce každý na své úrovni angličtiny. Po třech letech, kdy jsme v hodinách slýchali angličtinu od rodilých mluvčí z USA, nám britská angličtina připadala zvláštní. Postupně si ale zvykáme a myslíme si, že komunikace s rodilými mluvčími z různých států je pro nás naopak přínosem. Těšíme se, že se dozvíme i více o životě a zvycích ve Velké Británii a budeme tak moct porovnávat různé anglicky mluvící země.

Jitka Fáberová, vyučující anglického jazyka

 

Školní kolo anglické a německé olympiády

I letos se naši deváťáci měli možnost účastnit olympiády v anglickém jazyce navzdory distanční výuce. Školní kolo probíhalo již před Vánocemi. Podobá se okresnímu kolu tím, že se skládá ze tří částí. První částí byl celkem náročný poslech, druhé kolo bylo souhrnné gramatické cvičení. Patnáct nejlepších pak postoupilo do třetího, ústního kola, které už kvůli opětovnému uzavření škol muselo v lednu proběhnout online. Nejprve se žáci představili, v další části diskutovali nad obrázkem a nakonec sehráli situační rozhovor. Ústní části se samozřejmě účastnil Andrew, náš rodilý mluvčí, který hodnotil porozumění, plynulé vyjadřování, výslovnost, slovní zásobu a gramatickou správnost. Protože olympiáda prověřovala skutečně všechny jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení i psaní), vítězové Šimon Procházka a Monika Kůsová si postup do okresního kola vybojovali opravdu zaslouženě.

Dne 12. ledna 2021 se konalo školní kolo německé olympiády. Soutěž se skládala ze dvou částí, první byla písemná. Následovala část ústní, kde se hodnotilo, jak se žáci představili, dále plynulost projevu, gramatická správnost, rozsah slovní zásoby, výslovnost a schopnost rozvinout a ukončit konverzaci.  Na prvním místě se umístila Monika Kůsová a těsně za ní Nikola Vaščynec. Obě postupují do okresního kola, kde budou reprezentovat naši školu.

Gratulujeme a držme palce.

Jitka Fáberová, Zuzana Havlíková,

Pavel Jánoš – vyučující AJ a NJ

Deváťáci překvapují nejen Říčany 

Jak asi dopadne Překvapte Říčany? A vzejde z něho realizace něčeho, co ocení také teenageři? Třída 9. C s třídní učitelkou Zuzanou Havlíkovou zkouší jako první třída deváťáků nový program Proměny krajiny, který připravuje Muzeum Říčany.   Program propojuje dějepis, přírodopis a občanskou výchovu a vede žáky k participaci.

V září jsme začali diskuzí o tom, jaká mají dnešní deváťáci oblíbená místa a jestli se tato místa liší od oblíbených míst pamětníků, kteří byli dětmi třeba těsně po válce (více na https://www.pocitovemapy.cz/ricany-2019/nahled). Poslouchali jsme audionahrávky vzpomínek na dětství i na nástup komunismu. Zabývali jsme se tím, jak se Říčany i okolní obce rozrostly, a žáci měli za úkol zjistit, zda odsud jejich rodina pochází, nebo se sem v posledních generacích přistěhovala.

Začali jsme hledat změny v okolní krajině od doby kolektivizace v 50. letech přes prudký nárůst zástavby po roce 1989 až po dnešek. Naplánovali jsme si trasu a na podzim vyrazili na kolech přes radošovickou náves do Pacova. Setkali jsme se s pamětnicí paní Tichou a s místním zemědělcem panem Kynclem. Ten pochází z rodu Cornů, který v Pacově hospodaří už více než 300 let, což je také odhadované stáří místní památné lípy. V Pacově jsme si všímali, co by bylo dobré změnit ve veřejném prostoru. Ukázalo se, že se naše názory dost liší – někdo by chtěl další cyklostezky a novostavby, jiní by v obci naopak doporučili opravit staré domy a měli pocit, že asfaltu je tu už dost.

Na tuto diskuzi o možných změnách v obci jsme navázali kvůli distanční výuce až po novém roce. Náš nový starosta David Michalička nám krátce představil při online hodině princip participativního rozpočtování Překvapte Říčany, do kterého se mohou zapojit všichni obyvatelé nad 15 let. Zkoušeli jsme si připravit vlastní návrhy a obhájit je před třídou. Při hlasování jsme udělovali kladné i záporné body.

Návrhy žáků měly respektovat minulost, přírodní podmínky i možné námitky spoluobčanů. Sešlo se 10 návrhů nejen pro Říčany, ale také pro Otice, Všestary nebo Mnichovice. Zdá se, že „naše generace není tak hloupá“ a že „příroda je důležitá“. A co si deváťáci ještě uvědomili? – „Zjistil jsem, že je třeba zkontrolovat každou drobnost místa.“ „Že všechno není tak potřebné, jak se na první pohled může zdát.“ „Překvapilo mě, kolik lidí radši jezdí na kole, než chodí pěšky.“ „Uvědomil jsem si, že ne každý má stejný názor na věc.“

A který návrh v našem interním hlasování zvítězil? O první příčku se dělí vyčištění potoka v Oticích, cyklostezka kolem Tehova, prodejna místních potravin v Říčanech a sportovní hala v Mnichovicích.

Děkujeme paní učitelce Zuzaně Havlíkové, která vše zorganizovala a umožnila vyzkoušet tento program i v době, kdy je plánování výuky pro 9. třídy adrenalinovým sportem. Přejeme jí pevné zdraví a nervy. 

Za Muzeum Říčany a 9. C Kateřina Čiháková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena