1. ZŠ Říčany

5. 7. 2021

Prevence distančně

V září loňského roku jsem (tak jako každoročně) dávala dohromady preventivní program pro nadcházející školní rok. A tak jsem začala mimo jiné jednat i s divadelním uskupením Fórum pro prožitkové vzdělávání.

„Fóráky“ na naší škole dobře známe – objednáváme si od nich nějaký program již několikátým rokem a každý rok litujeme, že z finančních důvodů nemůžeme objednat představení více. O to větší byla moje radost, když jsme se dozvěděli, že na představení byl získán grant a my můžeme pro školní rok 2020/21 objednat hned šest setkání.

 Volba padla na představení „Jsi nula“, které s dětmi rozehrává záludnosti a nebezpečí kyberšikany. Téma samo o sobě je v současné době velice aktuální, vím, že spousta dětí se s tímto problémem osobně setkala a pro některé bylo toto setkání poměrně bolestné. 

Dalším programem, který jsme objednali, bylo představení „Táhni zpátky“, které rozvíjelo otázky porozumění a tolerance k jiným skupinám. I toto téma v současné době tak trochu „hýbe světem“.

A pak přišla distanční výuka a s ní nejistota, kdy se ve škole uvidíme a kdy (a jestli vůbec) bude možno představení odehrát. Termíny se domlouvaly, posouvaly a opětně rušily. Nakonec jsem byla přesvědčená, že z celé věci sejde. Zklamání bylo veliké.

Pak se ale zrodil nápad, že by se představení mohla uskutečnit on-line. Nejprve jsem měla jisté pochybnosti - vždyť Fóráci mají celý blok založený na velice úzké spolupráci s diváky (děti dokonce přehrávají některé situace s herci). Půjde to vůbec? Nakonec jsme se rozhodli, domluvili termíny a šli jsme do toho. A dnes musím přiznat, že toho rozhodně nelituji. Všech pět představení (to šesté se již nakonec konalo ve škole) dopadlo výborně. To, že naprosto spontánní reakce malinko omezovala technika, nakonec málokdo vnímal. Diskuze se rozjela, různé názory padaly jeden za druhým, děti hrály a komentovaly, jako by byli všichni v jedné místnosti. Takový průběh jsem opravdu nečekala.

Chci tímto moc poděkovat jednak divadlu Fórum za flexibilitu, vstřícnost a kvalitu programu, a zároveň i organizaci Cesta integrace, která grant podala, získala a s organizaci online představení pomohla. Díky.

Lenka Prchalová, (koordinátor prevence)

 

Školní dějepisná soutěž

Školní dějepisná soutěž vstoupila letos do svého 3. ročníku. I tentokrát se věnovala dějinám naší země ve 20. století, konkrétně období komunistické nadvlády v Československu v letech 1948 – 1989.

V 10 soutěžních kolech se žáci díky hledání odpovědí blíže seznámili nejen s politickými dějinami, ale i s životem lidí v nedemokratickém režimu, s osudy konkrétních pronásledovaných osob či těch, kteří odešli do exilu. Část soutěže byla věnovaná i oblastem architektury, divadla, filmu či literatury v době nesvobody.

Větší část letošního ročníku probíhala online. Velké díky tak patří všem účastníkům, které neodradily  online podmínky a kteří jak v době distanční výuky, tak v době přijímacích zkoušek na SŠ byli ochotni se věnovat této dobrovolné aktivitě.

Velké gratulace patří vítězce soutěže, Hance Drálové z 8. C. Další dvě místa na „bedně“ obsadili Štěpán Kohout (9. A) a David Svoboda (9. B).

                           Zuzana Havlíková, organizátor soutěže

 

Jak dopadl David Schnabl v celostátním kole geologické olympiády? 

David celostátní kolo vyhrál!  Vloni třetí, letos první z celé republiky. Je to skutečně největší úspěch v individuální disciplíně v naší škole minimálně za posledních 25 let. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!

                                                                                    pb

 

Putování za Kocourem Mikešem

Ve čtvrtek 10. 6. se čtenářský klub při naší školní družině vydal na závěrečnou akci – Putování za kocourem Mikešem. 

Cesta začínala v Říčanech, odkud jsme s klubem vyrazili vlakem do Mirošovic. Z mirošovického nádraží se pochodovalo pěšky do Hrusic, kde jsme navštívili Památník Josefa Lady a dozvěděli se spoustu informací o jeho životě. Na děti zde čekal úkol v podobě šifry, a aby ji rozluštily a zjistily, kde se ukrývá překvapení od kocoura Mikeše, musely si přečíst kapitolu z knihy Mikeš. Rozluštění šifry odhalilo, že překvapení je ukryto v jednom z nejstarších hrusických domečků. Celý domek byl zrekonstruován v duchu starých časů a jeho majitelka nás nechala do domečku nahlédnout. A nejen to, děti si mohly vyzkoušet, jaké to je ležet na peci podobné té, na které spával kocour Mikeš. Za tento zážitek mnohokrát děkujeme paní Miloslavě Vítkové.

A na závěr ve staré truhle čekalo na děti překvapení v podobě knížky, čtenářského deníku a drobných sladkostí. 

Celá akce se velice vydařila. Všem našim čtenářům přejeme krásné léto a mnoho přečtených knížek!

Vařili jsme distančně

Distanční výuka byla opravdu dlouhá. Nejen děti, ale i vyučující zmáhalo věčné sezení u počítačů, pomocí kterých se každý den scházeli u jednotlivých předmětů. Jak ale on-line vyučovat pracovní činnosti? Paní učitelky spojily příjemné s užitečným a vyhlásily pro děti soutěž o nejlepšího distančního kuchaře/ku. Chtěly alespoň na chvilku odpoutat žáky od počítačů. Za soutěž dostaly děti nejen hodnocení, ale ti nejlepší i malé odměny.  Podmínkou bylo uvařit jakýkoliv pokrm, který si často děti připravují. V době distanční výuky totiž trávily většinu času samy doma, a tak si musely ohřát nebo uvařit i nějaký ten oběd.

Mezi úkoly, které měly být hodnoceny, patřilo především naservírování pokrmu na talíř, jeho originální název a alespoň tři druhy ingrediencí. Pak už jenom nafotit a odeslat mailem. Nashromáždilo se nám celkem 190 krásně upravených talířů a vybrat jednoho vítěze bylo opravdu těžké.

 Do názvů pokrmů se často promítlo to, co právě v té době děti prožívaly a jak se cítily.  Pro nikoho z nás nebylo toto období jednoduché, a proto se nám sešly opravdu originální názvy jako např. Samotářský hamburger, Distanční šlichta, Salát ala corona, Koviďák, Smažený sýr na notebooku, Palačinky co zvednou náladu, ale i hladinu cukru v krvi, Vrásové pohoří. Po dlouhém vybírání (nutno podotknout, že výběr probíhal anonymně, každý pokrm soutěžil pod přiděleným číslem) jsme nakonec vybrali z každé třídy tři nejlepší. Z tohoto výběru jsme vybrali jednoho vítěze za každý ročník a sestavili tři první místa. A kdo vyhrál soutěž o nejlepšího distančního kuchaře/ku? Nejlepší, nebo spíše nejhezčí a nejoriginálnější pokrm připravila žákyně VII. C Natálka Pejšová, jejíž „Vílí polévka“, co se týká vzhledu, neměla konkurenci. Na druhém místě se umístil žák ze VI. B Ondřej Šulc  se svým  „Říčanským guláškem pod rohlíkovou pagodou“ a na třetím místě žák VIII. A Michal Kopecký s „Distančním krůtím steakem a lockdownovým vejcem“.

 

 

1. ZŠ Masarykovo náměstí hledá

učitele/ku pro 2. stupeň 

 

Od září 2021 hledáme učitele/ku pro 2. stupeň

s aprobacemi: zeměpis, fyzika, dějepis tělesná, hudební a výtvarná výchova.

Případní zájemci, hlaste se na telefonním čísle
323 602 794, nebo na e-mailové adrese: 1zs@1zs.ricany.cz.

Nabízíme příspěvky z FKSP, náborový příspěvek, příjemné pracovní
prostředí a milý kolektiv.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena