1. ZŠ Říčany

30. 9. 2021

Výjezdní zasedání pedagogů

První sobotu v září jste mohli již v sedm hodin ráno zaznamenat před budovou naší školy pomalé shromažďování rozespalých postav. Na jejich obličejích by nadšení nalezl jen opravdový optimista. Byli to členové pedagogického sboru.  Po prázdninách, v sobotu a tak brzy?! A vlastně se vůbec neví, kam se pojede! Prý nějaké školení!

A pak přijel autobus a přišlo i první příjemné překvapení v podobě výborné snídaně. Během cesty jsme se začali probouzet. Dlouho jsme se neviděli (vyjma pár dní přípravného týdne, kdy měl každý práce se začátkem nového školního roku až nad hlavu).

Dorazili jsme do Vysokého Chlumce a byl nám představen program:

• Školení na téma komunikace s rodiči. Dobrá zpráva – to potřebujeme.

• Školitel – paní Michaela Veselá, tu již mnozí z nás znají a je výborná.

• Návštěva skanzenu ve Vysokém Chlumci – fajn, bude krásně, alespoň se protáhneme.

A tak jsme se s daleko lepší náladou a očekáváním věcí budoucích přesunuli do nově zrestaurovaného objektu stodoly, kde jsme měli celý den pobývat.

 V devět vše vypuklo. Paní školitelka nás ani sebe nijak nešetřila a s vervou sobě vlastní vše vzala hned ze začátku útokem. Tak jsme se dozvěděli, jaký je právní rozdíl v povinnostech školy i rodičů, mezi prezenční a distanční výukou, jaké jsou povinnosti rodičů vůči škole a co po nich můžeme (jako učitelé) chtít, jaké povinnosti máme zase my, učitelé. Probírali jsme, co nám zákon vzhledem k našim žákům a jejich zákonným zástupcům dovoluje a co nám již neumožňuje. Utvrdili jsme se v tom, že je důležité snažit se rodiče pochopit, porozumět jejich mnohdy nelehké situaci… Připomenuto nám bylo také optimální využití času vymezeného pro jednání s rodiči. Rozebírali jsme i zcela konkrétní komunikační situace z naší praxe. Zajímavé bylo i shrnutí vlivu distanční výuky na děti, pedagogy i rodiče. K prodiskutování toho bylo opravdu mnoho.

Navíc celé téma bylo podáváno tak, že jsme mnohdy slzeli smíchy a jindy napětím ani nedutali. Paní Veselá prostě umí!

A vše bylo umocněno ještě výborným jídlem a návštěvou skanzenu v přestávce mezi jednotlivými bloky přednášky. Organizace klapala na jedničku. 

A tak se do Říčan vrátil v sedm večer autobus plný dobře naladěných kolegů, kteří společně strávili velice příjemný den po stránce lidské a velice přínosný den po stránce profesní. Škola může začít.

 

Vítejte prvňáčci

Začátek školního roku je významným dnem pro každého školáka. Zvláště pro ty, kteří jdou do školy poprvé. Řeč je o našich prvňáčcích, kteří letos 1. září zahájili svou povinnou školní docházku poněkud netradičně – testováním. Ale všichni to zvládli a přeskočili tak ze světa plného her do světa učení a povinností. 

Právě na této nové cestě je budou doprovázet jejich paní učitelky, které pro ně pečlivě přichystaly i první školní den. Ten se nesl v duchu příjemné atmosféry. Věříme, že byl pro žáky i jejich rodiče hezkým zážitkem, na který budou rádi vzpomínat. Přivítat naše nejmladší přišel i pan ředitel se zástupci města Říčany. Společně žákům popřáli, aby do školního roku vykročili správnou nohou.

I my přejeme všem prvňáčkům mnoho krásných školních dní, během kterých získají řadu užitečných vědomostí a poznají nové kamarády. Ať se naplní všechna přání a očekávání, se kterými do školy přicházejí.

Zuzana Sachsová

 

Dva balvany před základní školou naproti kostelu 

Již delší dobu jsme společně s ředitelem Muzea Říčany Jakubem Halašem  uvažovali o tom, jak upoutat pozornost obyvatel i návštěvníků města na nedaleký Geopark.  Jako nejlepší řešení nám přišlo, že se umístí několik balvanů do prostoru parčíku a k nim se přidá cedulka s názvem horniny a cedulka jako směrovka na Geopark.

Naše řešení se setkalo s kladným přijetím u starosty města a věci se daly do pohybu. Dva krásné kusy amfibolitu – přeměněné horniny byly přivezeny panem Muráněm ze Světic. Bylo nám potěšením sledovat, jak si poradil s přesunem balvanů, které dohromady váží přes osm tun. Kameny byly umístěny tak, aby se dala kolem nich posekat tráva.

Proč právě amfibolit? Protože je velmi odolný, pevný a má zajímavou jemně zrnitou strukturu. Navíc se těží a zpracovává na štěrk v nedaleké Stříbrné Skalici, takže je to hornina takřka lokální.

Tuna tohoto materiálu stojí necelých 300,- Kč, takže manipulace v lomu společně s cenou kameniva stála kolem 2700,- Kč. Nejvyšší položkou byla doprava.

Ve druhé fázi necháme vyrobit zmiňované cedule. Myslím, že balvany se staly zajímavou součástí náměstí a dobře poslouží svému účelu.    

                                               Pavel Bednář, ředitel školy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena