1. ZŠ Říčany

7. 7. 2022

 

Návštěva z Borkenu 

Na konci května se naše škola účastni-la výměnného po-bytu s Maria Sybilla Merian Realschule z partnerského města Borkenu. 
Tato akce se týkala především žáků 8. ročníku. Studenti z Německa bydleli v rodinách českých dětí. Zpočátku bylo nejtěžší najít společné téma, o čem si povídat, ale na konci týdne už jsme to zvládali bez problémů. Měli jsme nabitý program a celý den jsme něco dělali. 
Bohužel nám v první polovině týdne moc nepřálo počasí. Program byl ovšem zajímavý a mnohdy i dost náročný. První den jsme měli animační program a workshop v geoparku, abychom se s německými dětmi sblížili. Ostatní dny jsme jezdili do Prahy, také jsme si udělali projížďku na kole kolem Říčan, hráli jsme hokej a ragby. Součástí programu byl i turistický výlet do Příhrazských skal v Českém ráji. Jeden den se němečtí žáci zúčastnili i výuky v naší škole. 
Celou výměnu jsme si užili a jsme rádi, že jsme po-znali nové lidi a pořádně procvičili angličtinu a trochu i němčinu. Německá strana pobyt hodnotí také kladně, i když zpočátku očekávala něco trošku jiného. Nakonec si to ale všichni moc užili. Už se moc těšíme, až se v září uvidíme v Borkenu. Jsme zvědaví, jaký program si pro nás nachystají. 

Bára Podzimková, 8. C 

Poděkování 

Program během německé návštěvy byl velmi bohatý. Jeho realizace se zdařila také díky velmi profesionálnímu přístupu všech organizací a firem, které byly z naší strany osloveny. 
Za školu bych ráda tímto poděkovala Ice Merkur Areně a Rugby Clubu Mountfield Říčany za skvěle připravený 
a profesionálně vedený program pro děti. Firmě Arter s.r.o. a Říčanskému pivovaru za výborné jídlo, kdy němečtí učitelé konstatovali, že laťku jsme v tomto směru nasadili velmi vysoko. Markétě Hubínkové z Cesty 
integrace děkujeme za pomoc při zajištění kol, panu Kuprovi za to, že nás bezpečně autobusem dopravil 
do Českého ráje a zpět a díky svému pozitivnímu přístupu i „zařídil“ příznivé počasí pro naši túru. 
Velké poděkování patří také rodinám žáků, které poskytly německým dětem na týden domov a staraly se 
o ně v době jejich volného času. Celý program bylo možné realizovat díky fi nanční podpoře města Říčany a Česko-německého fondu budoucnosti, od kterého jsme získali dotaci na jazykovou animaci. Děkujeme! 

Zuzana Havlíková, vyučující NJ 

 

Kytičkový den 
V polovině letošního května se opět konal „Den proti rakovině“ – pro nás už tradičně „Kytičko-vý den“, kdy se do akce pořádané Ligou proti rakovině zapojují naši deváťáci. 
Žáci 9. A a 9. B prodali letos 1300 kytiček a vybrali tak na konto 31 719 Kč. 

Díky jim ! 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena