1. ZŠ Říčany

27. 8. 2022

Domino Říčany

Letos jsme připravili týdenní příměstský tábor s názvem Lovci pokladů. Jak již z názvu vyplývá, tématem tábora bylo hledání pokladu za pomoci her, hádanek a šifer.

První den se děti rozdělily do týmů a společně hrály svoji první hru pro získání šifry.  Úkolem hry bylo přenést vodu v proděravělých kelímcích z jedné strany zahrady na druhou a naplnit nádoby po rysky. První tým, který vyhrál, dostal celou pondělní šifru a další týmy musely bojovat dál. Poté, co všichni získali a vyluštili šifry, dostali kapitáni úkol, aby se zamysleli se svým týmem, jak ho pojmenují a jaké týmové triko si vyrobí.

V úterý děti čekalo koupání v centru Fialka, výroba triček a další hry o úterní šifru. Ve středu se uskutečnil celodenní výlet do Prahy na únikové hry Jungle a Zlobr, kde děti získaly další klíč k nalezení pokladu.

Čtvrtek byl zasvěcen návštěvě geoparku v Říčanech, kde se dětí ujal pan ředitel Pavel Bednář. Týmy zde rýžovaly červené granáty a hledaly v jeskyních nástěnné malby. Prohlídka byla zakončena řezáním a broušením kamenů.

Poslední den bylo za úkol jediné, získat poslední šifru a díky ní nalézt dlouho očekávaný poklad. Byl zde pouze jeden háček, poklad střežila pirátka, která ho nevydala jen tak zadarmo. Děti se musely naučit zaříkávadlo, kterým pirátku zahnaly.

Těšíme se opět na viděnou příští rok!

Lucie Vydrová a Nikola Viktorie Hažmuková

 

 

Přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka

Ve školním roce 2022/2023 DOMINO Říčany opět nabídne přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám na osmiletá a čtyřletá gymnázia. Termíny konání jednotlivých kurzů budou vyvěšeny začátkem září na webových stránkách 1. ZŠ Říčany.

Těšíme se na vás.

H. Vydrová, koordinátor DOMINA

 

Jak nám to utíká aneb malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem

Konečně se žáci devátých ročníků po dvou letech dočkali letos tradičního zakončení školního roku. Všichni žáci a vyučující naší školy se sešli na konci června na Cestě svobody. Nejprve byli panem ředitelem odměněni nejlepší sběrači papíru a pak již následovalo rozloučení s devátými ročníky a se školním rokem. Jak už bývá zvykem, deváťáci si připravili taneční vystoupení s prvňáčky a milé poděkování jednotlivým vyučujícím.

Ale uteklo to a než jsme se rozkoukali, dva nejoblíbenější měsíce dětí se přiblížily ke svému konci. Nám nezbývá nic jiného, než popřát dětem a především budoucím prvňáčkům hodně úspěchů a radosti ve škole.

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena