1. základní škola Říčany

22. 3. 2013

otevírá ve školním roce 2013/2014 šestou třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

Přijímací zkouška (zařazovací řízení) se koná ve středu 22. května v 8.10 v budově I. ZŠ, Masarykovo nám. 71 – budova za kostelem.  Zkoušky probíhají formou matematického testu. Žáci s vývojovými poruchami učení budou mít prodloužený časový limit (kopii vyšetření odborného lékaře nutno přiložit k přihlášce). Testu se neúčastní žáci, kteří již byli přijati na osmiletá gymnázia a odevzdali tam zápisový lístek.

Žáci si přinesou psací a rýsovací potřeby.

Přihlášky:

Přihlášky s kopií vysvědčení za 1. pololetí 5. ročníku zasílejte na adresu naší školy do 13. 5. 2013.

Budou přijímáni pouze žáci, kteří mají jako cizí jazyk angličtinu.

Přihlášku lze vyzvednout v hlavní budově školy, nebo stáhnout ze stránek školy (http://1zs.ricany.cz).

 

Další informace na tel. čísle 323 602 794.

 

                                                                  Pavel Bednář

                                                                  ředitel školy

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena