Bezpečná cesta do Voděrádek

26. 8. 2022

Říčany a Voděrádky propojuje travnatá cesta podél komunikace Voděradská. Ta je ve správě Středočeského kraje, který podél vysázel i nové stromy. Dotčené pozemky nepatří městu a cesta mohla být realizována jen díky souhlasu vlastníků pozemků a ochotě zemědělce, který podniká na přilehlých polnostech. Nebylo možné zvolit mlatový povrch, proto na okraji pole vznikl téměř třímetrový travnatý pás. Využívají jej chodci i běžci, kteří se nechtějí pohybovat po úzké krajnici silnice.

Iniciativa na vytvoření bezpečné stezky vzešla z vedení osadního výboru Voděrádky, který se také aktivně podílel na jednání s majiteli pozemků a zemědělci. Osadní výbor se také stará o sečení trávy. „Jsme rády, že se záměr podařil, cesta je využívaná a lidé mají možnost dojít pěšky a bezpečně domů,“ říkají předsedkyně OV Vladimíra Hubatová-Vacková a Vladana Hoskovcová.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena