Boj o cenu vody, který bohužel nelze vyhrát

29. 12. 2022

Tak nějak si pomalu zvykáme, že se růst cen se dotýká prakticky všeho, co potřebujeme k životu. Přesto nás navržená kalkulace ceny vody, která mimochodem podléhá regulaci, nepříjemně překvapila. Bohužel regulace vody nemá jednoho regulátora, jak je tomu např. u energií nebo telekomunikací, ale tuto roli mají mezi sebou rozdělenou ministerstvo financí (MF), ministerstvo životního prostředí (MŽP) a Státní fond životního prostředí (SFŽP).

Pokud by platil počáteční nástřel, pak by došlo ke zvýšení vodného a stočného o cca 50 procent! To už byl důvod, abychom si našli čas a podrobně se podívali na model výpočtu vodného a stočného. Musím podotknout, že to není vůbec triviální záležitost a bez znalostí obecných principů regulace, které naštěstí máme, je prakticky nemožné se v tom vyznat. Nám se podařilo i za pomoci diskuze s odborníkem, který má model na starosti, a s vedením 1. SČV prodiskutovat všechny podstatné parametry, které způsobí zvýšení ceny na rok 2023. Prvním faktorem je zdražení vody převzaté od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK). My jako město nemáme vlastní zdroje pitné vody (připravujeme projekt na obnovu vlastních vrtů, ale jejich vydatnost bude bohužel stačit cca na 10 % naší spotřeby vody). Toto zdražení se i po návrhu sociální slevy (zatím ještě neschválené pražským magistrátem) bohužel vyšplhalo na 38 %. Město bohužel nemá žádné páky, jak tuto cenu jakkoliv ovlivnit, cenotvorba je daná vyhláškou a rozhodnutím Pražských vodovodů a kanalizací (PVK).

Druhým faktorem je chybný vzorec kalkulace indexace, na který jsme přišli při detailním zkoumání modelu a který oproti reálné inflaci zdvojnásobuje index pro kalkulaci nákladů v roce 2023. Bohužel je případná změna modelu během na dlouhou trať, protože jakákoliv změna v metodice výpočtu, který má celorepublikový dosah, je již použitá pro kalkulace vody na rok 2023 a navíc by vyžadovala souhlas všech dotčených ministerstev retrospektivně, což je nereálné a bylo by to právně napadnutelné. Třetím faktorem je výrazné snížení očekávaného objemu dešťové a splaškové vody vzniklé oddělením dešťové a splaškové kanalizace v areálu společnosti Contera, které zvedá výrazně jednotkovou cenu za stočné kvůli nižšímu objemu vyčištěné vody. Na základě diskuze s 1. SČV jsme se dohodli na snížení odhadu některých operativních nákladů a město snížilo na minimální hodnotu nájemné za infrastrukturu, které se promítá do ceny vodného a stočného. Výsledkem je určitý pokles původního návrhu ceny vody na rok 2023. Bohužel i po těchto úpravách bude nárůst ceny někde kolem 25 %. I s tímto navýšením jsme ještě hluboko pod tzv. sociálně únosnou cenou vody, tj. maximální cenou vody, která je stanovena pro každý kraj.

Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom zabojovali o cenu vody, ale naše možnosti jsou bohužel velmi limitované.

Martin Gebauer Předseda finačního výboru a zastupitel (Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2023 Všechna práva vyhrazena