Bude tady stále pokračovat utlačování přírody, toho bohatství Říčan?

2. 3. 2018

Názor - Macinauer; Reakce - Vladimír Kořen, starosta

Bude tady stále pokračovat utlačování přírody, toho bohatství Říčan?

V roce 2017 mně Min. zemědělství, odbor státní správy a myslivosti napsalo, že trvá na svém stanovisku z roku 2014, že „Konání technoparty (místně označovaná jako Starák) je porušením zákona o myslivosti ve smyslu § 9 odst.1….“ Na konec svého přípisu napsalo: „Závěrem uvádíme, že uživatel honitby zastoupený panem panem M. B. se vyjádřil, že ani sami myslivci nejsou s pořádáním podobných akcí uprostřed honitby spokojeni a jsou ochotni podpořit Vaše snažení o jejich ukončení“. S panem B. jsem se následně spojil, ten slova MZE potvrdil, byl velmi vstřícný a řekl, že se poradí se svými kolegy. Při příštím rozhovoru však začal opatrně couvat s tím, že v jejich mysliveckém spolku zazněla obava, že když se se svým stanoviskem postaví proti městu, že jim Kořen vypoví nájemní smlouvu na honitbu.

No a v prosinci 2017 tento pan B. na žádost OŽP Říčany zaslal stanovisko, ve kterém praví, že myslivcům to nevadí a jím použité formulace nápadně připomínají argumentaci pana Dvořáka z OŽP Říčany při jeho korespondenci s KÚSK, který byl již připraven zasáhnout. Teď má KÚSK na vybranou, co má větší váhu, zda stanovisko MZE, nebo podjaté stanovisko několika myslivců, kteří dali přednost svému zájmu před přírodou. Tak to dopadá, když se na vrchol té samosprávné pyramidy dostane špatný člověk, který pak o tom lese v podstatě rozhoduje, a státní správa v Říčanech je v jeho vleku. Mám na mysli pana starostu Kořena, který ten cirkus do lesa vahou své funkce protlačuje.

Zbývá také naděje, že se mezi zastupiteli najde 11 rozumných, kteří již v tomto roce zabrání takové svévoli tím, že nedovolí pro tuto akci omezení nočního klidu po 22 hodině a městská rada nedovolí průjezd aut k místu konání akce (tam má zatím pan Kořen podporu svých třech nohsledů, Špačkové, Michaličky a Polánského, takže hlasování dosud vždy končilo v poměru 4:3 proti rozumným zbývajícím radním (Hrabovi, Mrázkovi a Frydrychovi). Bylo by jen dobré, kdyby zápis z takových usnesení byl jmenovitý, aby si veřejnost mohla udělat obrázek o jednotlivcích.

Václav Macinauer

 

 

„Starák“ a chronický vztek jednoho muže

Jean De La Fontaine francouzský básník a spisovatel prohlásil: „Trpělivost a dlouhý čas zmohou víc nežli vztek a síla.“ Proto znovu vysvětlení. Festival „Starák“ je hudební akcí, kterou už 13 let pořádají nadšenci na soukromých nelesních pozemcích. Starostou jsem sedm let a pět měsíců, když jsem nastoupil, měl za sebou už mnohaletou historii. Festival jsem ani nevymyslel, ani ho neorganizuji, ani neprotlačuji. Pan Macinauer chce, abych silou starosty hudební festival ZAKÁZAL. Neudělám to, protože nechci a vlastně ani takovou sílu nemám. Neuspokojení představ pana Macinauera samozřejmě provokuje k nové vlně falešných obvinění, záludných dezinformací a obyčejných výmyslů.

Myslivci se mě rozhodně nebojí a dokážou mi svou nespokojenost říct pěkně od plic. Vědí, že pomsta za názor z mé strany nikdy nepřijde. Myslivce trápí především automobilová doprava (desítky mrtvých srn ročně, zajíců nepočítaně) a dále pak psi, kteří běhají v přírodě na volno (plaší a zabíjejí mláďata). V poslední době jednáme hodně o výsadbě mezí a izolační zeleně. „Starák“ fakt neřešíme.

Starosta není neomezený vládce, jeho kroky schvaluje rada nebo zastupitelstvo. Letos by se hlasovat o „Staráku“ vůbec nemělo. Loni byla totiž zastupitelstvem schválena vyhláška, která povoluje pravidelné akce na území města. Hlasování bylo veřejné. Proti byl pouze jeden zastupitel, dva se zdrželi a 11 zastupitelů hlasovalo PRO. Myslím, že mnohem moudřejší než zákaz je spolupráce s organizátory. V místě akce musí být pořádek, co nejmíň odpadků a hudební produkce musí skončit v přiměřený čas - je stanoven na maximálně druhou hodinu ranní. Pokud bude příroda v opravdovém ohrožení, jako v roce 2015 z důvodu hrozby lesních požárů, určitě budu reagovat. Tehdy byl vyhlášen zákaz vstupu do lesa a festival proběhl v minimalistické formě v KC Labuť.

Vladimír Kořen,

starosta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena