Centrum Modré dveře Říčany

30. 8. 2019

Jsou tady pro klienty již rok

V říjnu uplyne v Terapeutickém centru Modré dveře z. ú. rok od zahájení projektu, který je realizován díky podpoře MAS Říčansko a Operačního programu Zaměstnanost, v jehož rámci mají klienti možnost až dva roky čerpat psychoterapii zdarma. Projekt je zaměřen na osoby pečující o jiné závislé osoby, osoby pečující o malé děti, osoby zdravotně postižené nebo rodiče samoživitele. Vzhledem k zaměření projektu, zvažujeme i vztah potíží klienta k aktuálnímu postavení na trhu práce.

V prvním roce realizace projektu jsme zaznamenali velký zájem o námi poskytované psychoterapeutické služby. Nejvíce klientů oslovila nabídka individuální terapie, ale ani terapie rodinná či párová není nijak opomíjena. Zájem klientů nás velmi pozitivně překvapil a přesvědčil nás o potřebnosti právě takových projektů, které umožňují vybraným skupinám široké veřejnosti čerpat podporu, na kterou by především z finančních důvodů za běžných okolností nedosáhli.

V rámci individuální terapie klienti nejčastěji řeší problémy spojené s péčí o děti, jejich školní docházkou a jak péči o jejich potřeby skloubit s pracovními povinnostmi. Časté je také téma osobních vztahů. Nejen partnerských, ale i vztahy napříč generacemi, přičemž nezvládnuté soužití v širší rodině může značně komplikovat život. Zejména přidruží-li se zdravotní potíže na kterékoli straně. A naopak, tělesné zdravotní potíže mohou mít kořeny v oblasti psychiky a vztahů.

Individuální psychoterapie napomáhá klientům najít cesty z náročných nebo nevyhovujících situací. Terapie napomůže i ke změně návyků, posílení či úpravě vhodných strategií v různých situacích. Zvednuté sebevědomí a zvýšení vybavenosti klientů vede ke zlepšení kvality jejich života, k návratu sil, duševního zdraví a celkové stability.

Vyhledejte podporu v našem centru. Možnost promluvit si s odborníkem o vašich starostech vám pomůže najít směr v náročné životní situaci.  Každý se během svého života může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc a podporu. Pokud si nejste jisti, zda je tento projekt právě pro vás, kontaktujte naše odborné pracovníky a ti vám poskytnou všechny potřebné informace.

 Centrum Modré dveře Říčany

Tel. +420 725 833 833, všední dny 8 – 12 hod.

E-mail: centrum.ricany@modrevere.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena