Český svaz včelařů, z. s.

2. 5. 2021

Dobrý den,

příznivci našich nejdůležitějších opylovačů – včel medonosných,

články do Říčanského kurýru píšeme již více než rok a máme na ně pozitivní ohlasy, za které moc a moc děkujeme. Dovolte nám se po roce vrátit k tématu rojení včel, i když z trochu jiného pohledu.

Rojení včel je přirozený způsob, jakým se včelstva šíří po krajině. Rojová nálada na včelstva přichází nejčastěji od poloviny května do konce června, vždy ale musí dojít k souhře několika faktorů (dostatek potravy, vhodné počasí apod.). V úle musí být díky příhodnému vývoji nadbytek včel, což vede včelstvo k potřebě výchovy nové matky a následnému rozdělení na dvě včelstva. Původní matka opustí úl s částí včelstva a hledá vhodný prostor, kde by se i s rojem usadila.

A v tuto chvíli začíná pro laika bezesporu zajímavá situace, kdy může spatřit na příhodné větvi, okapu či plotě viset hrozen včel a v jeho blízkém okolí velmi živou včelí aktivitu.  Naštěstí jsou včely pro přesun dobře připravené a nakrmené, díky čemuž jsou i pro člověka málo nebezpečné.

Nejhorší možný postup, který můžete zvolit, je hned běžet pro insekticidní spreje a včely hubit. Uvědomme si, že bez včel by na planetě Zemi nebyl ani člověk. Ideální postup je informovat nejbližšího včelaře o vyrojených včelách a on vám poradí s dalším postupem.

S ohledem na včely samotné není vhodné ihned volat hasiče (HZS) nebo městskou či státní policii, protože pokud včelstvo nikoho neohrožuje, tyto složky integrovaného záchranného systému (IZS) vás většinou odkážou právě na místní včelaře.

Je třeba se zamyslet nad skutečností, že ve chvíli, kdy operační středisko HZS přijme výzvu a vyšle jednotku na likvidaci včel nebo jiného blanokřídlého hmyzu (vosy, sršni), musí jednotka vyjet do dvou minut od vyhlášení poplachu a není k dispozici pro situace, které mají vyšší společenskou prioritu, např. požár, dopravní nehoda atd.

Po příjezdu na místo provede jednotka průzkum stanoviště a velitel rozhodne, zda je třeba roj zlikvidovat nebo zvolit jiný postup. Při skutečném odstranění včelího roje jsou voleny postupy a metody, jež v první řadě berou ohled na bezpečnost zasahujících hasičů, kteří jsou vybaveni ochranným oblekem a kuklou. Pokud se jedná o agresivnější druh hmyzu, např. sršně, je zásah jistě o to zajímavější. Nejčastěji HZS pro likvidaci používá tzv. „včeložer“ což je v podstatě vysavač na listí. Roj hasiči odsávají od spodní části hroznu, aby nedošlo k pádu roje na zem. Při použití tohoto zařízení dojde při odstranění včel ze stanoviště k jejich usmrcení. Následně se místo postříká insekticidním prostředkem, aby po návratu včel, které při likvidaci uletěly, došlo k jejich otrávení.

Není překvapením, že mezi hasiči nalezneme mnoho včelařů a ti se při zásahu snaží včely odchytávat do rojáčku a provádět mezi spoluobčany osvětu o vhodném postupu při odstranění roje. V řadě případů lidé poté pochopí, že strach ze včel, které se jim usadily někde v koutě zahrady nebo na místě, kde určitě nezůstanou, není opodstatněný.

Jednotky IZS ve Středočeském kraji s pravidelností zasahují při odstranění rojů. Počty výjezdů nejsou zanedbatelné. Pro představu - k likvidaci rojů vyjeli hasiči v roce 2020 celkem 116×, v roce 2019 to bylo 83 výjezdů a 105 výjezdů se uskutečnilo v roce 2018. Tuto statistiku je třeba brát s určitou rezervou, protože zde nemusí být zahrnuty všechny výjezdy dobrovolných hasičů.

Většina společnosti si uvědomuje potřebu včel v krajině a za jejich přínos pro náš život je má ráda. I proto naše organizace již druhým rokem zajišťuje tzv. „včelařskou pohotovost“, o které se více dočtete v našem letáčku.

S přáním krásného, klidného a hlavně zdravého léta

                      Vaši říčanští včelaři na www.vcelyricany.cz

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena