Cesta integrace, o.p.s.

30. 8. 2019

Klub Cesta; Centrum primárních programů - Bezpečí na internetu; Občanská poradna

Klub Cesta

Od května 2019 probíhá v NZDM Klub Cesta projekt Tvořím své okolí. Ten vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy od Nadace Partnerství a společnosti MOL Česká republika. Doposud se do projektu zapojilo výrazné množství dětí, akčně společně s pracovníky klubu a dobrovolníky přetvářejí původní nepřívětivé venkovní místo na harmonické a klidné prostředí, které bude navíc plodit a už plodí ovoce a zeleninu. Dále máme v plánu starat se o zahrádku, sklízet úrodu a z té následně společně vařit dobroty. Rádi bychom vás pozvali na Zahradní oslavu naší zelené snahy a výsledků, která se uskuteční 19. 9. 2019 od 15:00 hod. před Klubem Cesta.  Na programu bude nejen dobré jídlo, hudba a zahrádkářská atmosféra. Těšíme se na vás.

 

Centrum primárních programů

- Bezpečí na internetu

To, že internet je dobrý i špatný pomocník, ví asi každý. Stále aktuálnější jsou otázky závislosti na internetu (mobilní telefon sociální sítě, PC hry,…) a samozřejmě kyberkriminality. I díky podpoře Ministerstva zdravotnictví ČR, Cesta integrace ve spolupráci s protidrogovým koordinátorem města Říčany, MAP a OSPOD připravuje na podzim celou řadu preventivních aktivit. Odstartujeme na konci září, kdy si na říčanském náměstí můžete prohlédnout informační plakáty, týkající se například sociálních sítí, zabezpečení dat, závislosti,… 29. 9. den totiž Den off-line, zkuste i vy vypnout data a odpojit se od internetu, zažít digitální detox. Další aktivitou je 24. 10. „Dítě v pasti sociálních sítí“, seminář pod vedením Michaely Štáfkové, MBA. Listopad bude věnovaný školákům a výzvě Středy off-line – která třída bude nejvíce cool a dá všechny listopadové středy zcela bez internetu? V průběhu září až prosince budou realizovány dvouhodinové preventivní semináře pro 3. – 9. třídy ZŠ pod vedením Cesty integrace. Ta v červnu obhájila a rozšířila certifikaci programů primární prevence MŠMT.

 

Občanská poradna

Jsme k dispozici všem, kteří potřebují řešit nelehkou životní situaci a potřebují radu prostřednictvím diskrétního a bezplatného sociálního a právního poradenství. Můžete se na nás obracet v oblasti finančních dluhů, exekucí, potřeby podat návrh na oddlužení k soudu. Dále řešíme témata rodiny, práce, trestního práva, včetně pomoci osobám ohroženým domácím násilím. Fungujeme již 12 let a jsme k dispozici čtyři dny v týdnu na adrese: Masarykovo nám. 6/17 v Říčanech. Kontakt pro objednání: telefon 312 315 284, 774 780 107, email: poradnaricany@cestaintegrace.cz.

Naši činnost finančně podporuje: Město Říčany, Středočeský kraj, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí - Operační program Zaměstnanost v rámci dotační výzvy MAS Říčansko.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2019 Všechna práva vyhrazena