Cesta integrace, o.p.s.

29. 8. 2020

Klub Cesta

 Za posledních pár měsíců se interiér NZDM Klubu Cesta poměrně přeměnil. Celý klub jsme nově vymalovali a hodně uklidili.  Ne na všechno jsme ovšem stačili sami, proto jsme požádali o pomoc dva mladé umělce, kteří dali „ruku a barvu“ k dílu a díky tomu vznikla nová výzdoba klubu. Tímto bychom jim rádi poděkovali za jejich práci a čas, který věnovali výzdobě zcela nezištně. Na jejich práci se můžete podívat na instagramových profilech @rine.rins a @javorstalenemainsragram. Nyní už si opět užíváme času stráveného společně s našimi klienty a pokud chcete, přijďte se na nás podívat i vy. NZDM Klub Cesta je otevřen každé pondělí, úterý a čtvrtek a to od 13:00 - 18:00 hod. V pátek funguje tzv. Poradna Klubu Cesta, která nabízí prostor pro individuální pokec a to vždy od 14:30 - 16:30 hod.

Za tým Klubu Cesta Tereza

Zajíčková, vedoucí

 

Letní příměstské tábory Cesty integrace úspěšně za námi

Letošní téma - Útěk z Alcatrazu.

Tři turnusy příměstských táborů s Cestou integrace letos přivítaly děti (vězně) – podle letošního tématu tábora, přijatých do Alcatrazu na doživotí - účast na organizovaném zločinu v gangu Kobra. To, že celý soudní proces byl podplácený a uvěznění byli nevinní občané, museli vězni sami obhájit. Ošálit dozorce, ukořistit pravé spisy, dostat se před soud a prokázat svou nevinu. Jeden z táborů byl na kole, takže rychlost útěku byla maximální a našlapané kilometry někdy bolely. Všichni jsme si tábor užili a těšíme se příště. Tábory mohly být za zvýhodněných podmínek realizovány díky podpoře z OP Zaměstnanost a MAS Říčansko, název projektu: Příměstské tábory pro rodiny na Říčansku II., číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014026.

Za lektorský tým

Markéta Hubínková, vedoucí

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena