Cesta integrace, o.p.s.

4. 4. 2021

Primární prevence v on-line podobě

I Centrum primárních programů přešlo do on-line verze programů pro školy. Programy primární prevence si kladou za cíl předcházet možným typům rizikového chování formou vícehodinových programů, kterých se zúčastňují celé třídní kolektivy. Jedná se o programy, které jsou vedeny prožitkovou, interaktivní a diskusní formou. Vedeme žáky k tomu, aby si sami odpovídali na nejrůznější otázky týkající se aktuálních společenských problémů. Podporujeme žáky v utváření vlastního názoru a rozvíjíme komunikaci v rámci třídy. Pracuje se zde se skupinovým tlakem, otevřenou výměnou názorů apod.

A co teď v online? Do jaké míry se dají tyto cíle splnit? V listopadu jsme začali překlopením programů dopravní výchovy – správný cyklista, pro 4. a 5. třídy. Nyní jsme stále jediní v ČR, kdo pod hlavičkou BESIP tuto výuku nabízí a budeme dále školit další lektory dopravních hřišť v této formě. Obecně musím říct, že i tato forma je fajn, děti jsou většinou velmi aktivní, programy jsou pestré a rozhodně se nikdo nenudí. Pomocí různých aplikací procvičujeme značky, křižovatky…

 Nyní máme v on-line prostředí 1. – 9. třídy ZŠ a nižší stupně gymnázia. Témata, která se „dají“, se týkají především závislostí všeho druhu – od ICT počínaje, energy drinky, legální až nelegální návykové látky. Dále je to velmi aktuální téma bezpečného internetu, prevence kyberkriminality. Dalšími tématy je pak téma edsudků, stereotypů a multikultury, právní povědomí, ideál krásy… Pro nižší ročníky pak přidáváme dopravní výchovu, první pomoc. Snažíme se fungovat nejenom po stránce informační, ale zejména chceme, aby děti sdílely své názory, postoje, rozvíjela se diskuse, uvažovaly nad tématy ze svého pohledu, byly schopni uvědomit si sílu skupinového tlaku a tomu tlaku čelit.

Stejně jako všichni doufáme. Že se brzy vrátíme do necovidových kolejí, které rozhodně nebudou stejné jako před rokem, budeme se muset poprat s mnoha změnami a svým způsobem je to výzva. Na děti se těšíme opět v lavicích a na krásném novém dopravním hřišti.

 Markéta Hubínková,

Cesta integrace, o.p.s.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena