Cesta integrace, o.p.s.

30. 5. 2021

Občanská poradna Cesty integrace

Občanská poradna v Říčanech nabízí své služby již od roku 2007. Naše služby jsou bezplatné, odborné a diskrétní. Poradit se můžete s právníkem a sociálními pracovníky v oblastech a tématech týkající se běžného sociálně právního poradenství, dluhového poradenství či v tématech domácího násilí a trestných činů. Navštívit nás může osoba starší 15 let ve složité životní situaci, která řeší některou z těchto oblastí a potřebuje pomoc, radu či podporu.

Najdete nás na Masarykově nám. 6/17, 251 01 Říčany. Prosíme o přechozí objednání na tel. 312 315 284 nebo emailem obcanskaporadna@cestaintegrace.cz. Více informací a aktuální otevírací doba na
 www.cestaintegrace.cz.

 

V roce 2020 naši poradnu navštívilo s žádostí o radu 189 klientů všeobecného sociálně právního poradenství a 92 klientů v dluhových tématech. Počet konzultací byl 547 a intervencí 1897.

 

Všeobecné sociálně právní poradenství

Jedná se především o oblasti zahrnující rodinné záležitosti (péče o nezletilé, rozvod, společné jmění manželů), pracovněprávní záležitosti (pracovní smlouvy), finanční záležitosti a dluhy, sociální oblast (zejména základní informace k dávkám státní sociální podpory), majetkoprávní záležitosti či o oblast dědictví (informace o průběhu dědického řízení, závěti). Pro některé klienty zajišťujeme i podporu z potravinové banky. Služba má registraci, pověření a finanční podporu od Středočeského kraje, Ministerstva práce a sociálních věcí či města Říčany.

 

Dluhová poradna

Pro občany z Říčanska, kteří řeší, nebo jim hrozí finanční problémy spojené s půjčkami, splácením, dluhy, exekucemi a potažmo s bydlením či zaměstnáním a potřebují poradit směr, jak své problémy řešit a to včetně případného podání návrhu na oddlužení dle zákona o insolvenci.  Jedná se zejména o poradenství dlouhodobějšího charakteru a úspěchy s oddlužením jsou velmi pozitivní. Projekt „Cesta z dluhů na Říčansku II.“ realizován díky finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost, č. projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011916 a spolupráci s MAS Říčansko, o.p.s.

 

Poradenství pro oběti a osoby ohrožené domácím násilím a trestnými činy

Obětem trestných činů, svědkům, pozůstalým či blízkým osobám poskytujeme pomoc na základě jejich potřeb v případech konkrétní trestné činnosti. Pomáháme poškozeným v uplatnění jejich práv, například při zastupování zmocněncem, při řešení náhrady škody a získání peněžité pomoci. Osobám ohroženým domácím násilím a jeho obětem poskytneme pomoc a podporu k zvládnutí ohrožující situace, např. využitím vykázání, uplatněním osobní a teritoriální ochrany, podáním trestního oznámení, jiných návrhů apod. Poradenství je akreditováno a finančně podporováno Ministerstvem spravedlnosti ČR i Středočeským krajem a městem Říčany.

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena