Cesta integrace, o.p.s.

29. 10. 2021

Dopravní výchova

S nástupem školního roku je tu opět podzimní část dopravní výchovy pro děti ze 4. tříd, kterou organizuje Cesta integrace ve spolupráci s BESIP – Ministerstvem dopravy, Centrem služeb pro silniční dopravu a městem Říčany.  Děti se během dopoledne naučí dopravní značky, křižovatky a další situace, se kterými se mohou potkat na silnici a také se dozvědí, co má mít správný cyklista nejen na sobě, ale i na kole. Po teoretické části se výuka přesouvá na dopravní hřiště, kde si děti prověří své znalosti v praxi při cyklojízdě.

Do začátku října jsme se setkali s více než 300 dětmi z 30 tříd 16 škol regionu Říčansko. Dopravní výuka bude probíhat až do listopadu. Potom necháme hřiště, lektory i kola odpočinout a od března do června nás čeká druhá část dopravní výchovy, ze které, doufáme, odejdou všechny děti (nebo alespoň většina) s průkazem cyklisty a potvrdí tak své teoretické i praktické znalosti v oblasti silniční dopravy. Moc děkujeme městu Říčany za skvělé zrekonstruování dopravního hřiště, kdy největšími nejenom hracími prvky jsou semafory, železniční přejezd a „benzínka“. BESIPu pak za to, že umožňuje (tematicky i finančně) tuto skvělou a hlavně praktickou a zážitkovou výuku.

Za lektorský tým Viktorie Ryčlová

 

NZDM Klub Cesta

Kromě standardní nabídky sociálních služeb NZDM Klubu Cesta jsme ve spolupráci a s podporou MŠMT letos v klubu realizovali aktivity, které děti bavily a umožnily jim rozvíjení tvořivých, uměleckých, pohybových a sociálních dovedností. Podstatným přínosem spolupráce byla podpora snižování dopadu pandemie Covid-19 na vzdělávání dětí prostřednictvím propojování dobrovolníků doučujících děti, které vzhledem k pandemii měly obtíže s domácí výukou, nebo se jí nemohly zúčastnit a měly tak problém zvládnout školní učivo. Díky tomuto projektu jsme vybavili naši kuchyňku troubou, mikrovlnkou a mixérem, ve kterém teď pravidelně mícháme smoothie a jiné dobroty. Projekt se zároveň zaměřoval a stále zaměřuje i na mezigenerační propojení tzv. „Dopisem pro radost“, který spojuje děti a seniory a tím přispívá k rozvoji solidarity, všímavosti a nesobectví u dětí. Realizovali jsme akce i pro širší veřejnost, příkladem je akce „Cesta žije“. Společně jsme spojili síly a zvelebili jsme zahrádku kolem klubu, vytvořili jsme místo na ohýnek, kde jsme i několikrát opékali buřtíky, tančili kolem ohně a zažívali společně důvěrný kruh, podpořený kouzlem ohně. Na konci prázdnin jsme se hecli a přespali jsme pod širákem v rámci akce „Přespáčko“, kdy jsme zároveň navštívili Laser game v Říčanech. To byla legrace. V rámci našich aktivit jsme realizovali i pravidelné lekce „Ligy férového fotbalu“. Touto aktivitou se snažíme učit děti pracovat v týmu, zpracovávat úspěch i neúspěch, vést k fair play a celkově dále rozvíjet. Mnoho dalších dílčích aktivit zaměřených na podporu zdravého životního stylu u dětí a mládeže proběhly a stále probíhají. Budeme rádi, když se na nás přijdete podívat a poznáte Klub Cesta a #cestacrew #klubcesta.

Tereza Zajíčková, vedoucí Klubu Cesta

 

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena