Cesta integrace, o.p.s.

27. 2. 2022

Prevence na školách

Oblast primární prevence je dnes nezbytnou součástí každé školy. Cílem je napomoci předcházení osobnostně a sociálně nežádoucích jevů. Centrum primárních programů Cesty integrace již 10. rokem tyto programy na školách, nejenom v regionu Praha – východ, realizuje. Máme Certifikaci MŠMT. Poskytujeme programy jak dlouhodobou, tak i jednorázovou formou.

Témata se napříč tématy zaměřují zejména na budování zdravého klimatu ve třídě – podporují spolupráci, komunikaci, nastavují pravidla a fungování třídních kolektivů. Další témata se pak odvíjí od věku a schopnosti dětí. Na prvním stupni se zaměřujeme na zdravý životní styl, dopravní výchovu a první pomoc, dále pak alternativy trávení volného času – prevence závislosti na ICT a kyberšikany. Druhý stupeň je pak tematicky zaměřen na téma závislostí – legální a nelegální návykové látky a behaviorální závislosti. Životní hodnoty, téma dospívání a prevence rizikového sexuálního chování. Dalšími tématy je první povědomí, předsudky, adrenalin a rizikové sporty a ideál krásy.

Jak to vše probíhá? Školní prostředí, jedna třída, 2 – 4 programy za rok ideálně po dobu několika let, stejný lektor, komunitní kruh, forma zážitku a interakce, hry a diskuse, možnost a prostor pro sdílení názorů, naslouchání, skupinový tlak a nácviky.

V roce 2021 jsme, i přes uzavření škol po určitou část roku, nezaháleli a v konečném součtu spolupracovali s 18 školami v programu dlouhodobé primární prevence. Programy byly převážně prezenčně ve školách. Pracovalo se dlouhodobě ve 210 třídách, osloveno bylo 4043 žáků.   Témata byla hodně zaměřena na znovunastolení pravidel a fungování třídy a dále pak téma bezpečného užívání internetu. Jednorázové semináře byly realizovány ve 13 školách, 82 třídách, osloveno bylo 1540 žáků.

Programy jsou financovány z Fondu Primární prevence od Středočeského kraje, dále pak MŠMT a příspěvky od škol.

Za tým CPP Markéta Hubínková

 

Poděkování Lasergame Říčany

Rádi bychom poděkovali borcům z Lasergame Říčany, kteří podpořili náš nízkoprahový Klub Cesta a pozvali nás na pár her free. Všem tuto aktivitu doporučujeme! Je to zábava a výzva pro malé i velké. U kluků v Lasergamu můžete oslavit dokonce i narozky nebo jiné příležitosti, tak neváhejte, navštivte jejich web a rezervujte si svoji hru. Tě pic #cestacrew

 

Tereza Zajíčková, Klub Cesta

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena