Cesta integrace, o.p.s.

26. 11. 2022

Venkovní prostředí u Klubu Cesta

V Klubu Cesta se nám v létě podařilo získat nadační příspěvek od Nadace Via z prostředků Fondu Kaufland „Milion pro Čestlice“. Díky projektu vzniklo zase o něco harmoničtější prostředí pro setkávání dětí a mladých v okolí Klubu. V prvé řadě byla vytvořena relaxační zóna s houpacími sítěmi. V relaxační zóně se konalo několik přednášek na téma psychohygiena a osobní rozvoj, proběhlo zde také několik akcí a společných aktivit jako akce Cesta žije, Halloween, atd. Byla upravena zahrádka, o kterou budeme nadále pečovat tak, aby mohla prosperovat. Největší radost máme z proměny fasády Klubu Cesta, která místo úplně změnila. Velké díky patří Adamu Komárkovi za pomoc a odborný dohled nad realizací fasády. Další součástí projektu bylo zakoupení překážek pro skateboardy a koloběžky, jež se staly velmi oblíbenou a využívanou pomůckou. Děkujeme městu Říčany za spolupráci a schválení úprav okolí klubu. „Podpořeno z Fondu Kaufland „Milion pro Čestlice“ ve spolupráci s Nadací Via.“

Tereza Zajíčková, vedoucí Klubu Cesta

Centrum primárních programů - prevence pro školy

…ve zkratce CPP, kdo jsme a co děláme? Každá škola má ze zákona povinnost realizovat programy všeobecné primární prevence – tedy programy pro třídy, kde se probírají různá témata týkající se rizikového chování. Již mnoho let je naštěstí trend, kdy se programy realizují vždy pro jednu třídu, s prvky interaktivity, dlouhodobosti, včasnosti a zacílenosti. CPP tyto programy již více než 10 let realizuje. Témata jsou různá – od vztahů ve třídě, prevence šikany, podpory komunikace a spolupráce přes zdravý životní styl, zahrnují jak témata jídelníčku, pohybu, první pomoci, ale i témata týkající se závislostního chování (internet, kyberšikana, legální a nelegální návykové látky, nelátkové závislosti apod.). Mezi další témata patří prevence rizikového sexuálního chování, předsudky, právo, adrenalin a rizikové sporty apod. Pracujeme s hodnotovým systémem otevřenou a bezpečnou diskusí, skupinovou dynamikou. V rámci programů děti sami přichází na odpovědi a učí se od sebe. Součástí CPP je i dopravní výchova a první pomoc. V rámci dopravní výchovy spolupracujeme s BESIP a všechny 4. třídy ZŠ v daný školní rok absolvují 8 hodin teoretické i praktické výuky. CPP je finančně podporováno MŠMT, MPSV, Fondem primární prevence Středočeského kraje a městem Říčany.

Naše statistiky za leden – červen 2022

Dopravní výchova: 26 škol, 52 tříd, 978 žáků Dlouhodobá prevence: 15 škol, 175 tříd, 333 programů, 3626 žáků Jed norázová prevence: 6 škol, 30 tříd, 30 programů, 608 žáků To je naše prevence, v post covidové době má ve školství ještě větší význam a potřebnost. Jak lze měřit efektivitu? Velmi těžko, školní prevence je jen střípkem, ale podstatným.

Za lektorský tým Markéta Hubínková, vedoucí CPP Cesty integrace

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena