Činnost Městské policie Říčany v době COVIDU - 19

31. 1. 2021

 

Služba v době covidových opatření během je jiná než běžná. Činnost je uzpůsobena tak, aby se omezil nadbytečný kontakt s dalšími osobami, řeší se jen závažnější události. Strážníci zohledňují aktuální stav, při kterém mají občané ztížený život v podobě protiepidemických opatření. Strážníci jsou tak tolerantnější při řešení parkování a jiných událostí.

COVID situace se dotýká služby strážníků nejen z pohledu na jejich činnosti, ale i na zvládání celé situace. Počty strážníků jsou oslabeny během průběžných nařízených karantén, které se nevyhnou ani strážníkům, a to navíc v situaci, kdy je stále podstav strážníků. Pracovní směny je nutné opakovaně upravovat dle aktuálního stavu. Nejzávažnější situace byla v době, kdy jeden z našich strážníků skončil s vážným průběhem onemocnění COVID – 19 v nemocnici a u dalších strážníků se řešila karanténa. I přes tato úskalí byla a je služba strážníků zajištěna, situace bohužel v současné době stále není ideální a vyčerpání je již na všech znát.  

TRANZIT – pravidelně kontrolujeme projíždějící kamiony

Tolerantnější nejsou strážníci při řešení např. nedovoleného tranzitování nákladních vozidel přes město, někteří řidiči si stále ještě zkoušejí krátit cestu. Znovu je však potřeba upřesnit, že v katastru města je větší počet logistických areálů pro nákladní dopravu, kdy řidič nákladního vozidla, pokud zde má vykládku, nakládku, výkon servisu vozidla, sídlo firmy, nebo trvalé bydliště, do města může zajíždět. Uvedené je ale potřeba neustále kontrolovat.

Strážníci v loňském roce zkontrolovali přibližně 500 nákladních vozidel, a to v situaci, kdy se zaměřovali na závažnější události během mimořádných covidových opatření. Kontrol není nikdy dost, ale je potřeba si uvědomit, že strážníci plní i další úkoly. Perličkou při jedné z posledních kontrol bylo zadržení řidiče, který nedovoleně tranzitoval a navíc měl zákaz řízení, dopustil se tak i trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Jízda přes Říčany se mu tedy rozhodně nevyplatila.

VRAKY – první nepojízdná auta zmizela z ulic, další to brzy čeká

V druhé polovině loňského roku strážníci při cílené akci označili 33 vozidel samolepkou – VRAK. Následovalo provedení nezbytných dalších úkonů včetně předání oznámení správci komunikace k zahájení řízení o likvidaci těchto vraků/vozidel z pozemní komunikace. Akce se dočkala odezvy, na samotné vylepení oznámení o VRAKU zareagovalo ihned šest vlastníků, kteří vozidla obratem odstranili. U vozidel, ke kterým se nikdo nepřihlásil, se dále pracuje na jejich odstranění.

K uvedenému je nutno podotknout, že aktuální stav covidové situace zpomaluje většinu procesů. Lidé jsou nemocní nebo v karanténě a následně se záležitosti hromadí. V hledáčku mají strážníci ještě dalších cca 20 aut, z nichž u některých se podařilo kontaktovat majitele a nechat vozidlo odstranit ještě před označením vraku. Akce má už své výsledky, postupně se uvolňují místa pro řádné parkování namísto odstavených vraků.

 

PARKOVÁNÍ – neúnosnou situaci navrhujeme konečně řešit

Řádné parkování ve městě se průběžně mění. Tam, kde jsme mírně zvolnili v činnosti z důvodu řešení závažnějších událostí, se situace zhoršila a dochází tak k častějšímu nedovolenému stání. Ulice jsou střídavě přeplněny odstavenými auty, protože mnozí zůstávají doma během karantény. Následně do zahlcených ulic dojíždějí tzv. přespolní řidiči, kteří zde buď pracují, nebo dále pokračuji např. vlakem do Prahy a zde jen odstaví své vozidlo. Situace ohledně parkování je dlouhodobě neúnosná, zejména v centrální části Říčan. Bohužel tento stávající stav se nyní ještě zhoršil, místní občan nemá mnohdy kde zaparkovat, tak stojí v místech, kde to není povoleno. I přestože strážníci řeší jen nejzávažnější situace, nelze se na to nadále spoléhat. Množí se oznámení o nepovoleném stání i tam, kde byla určitá místní zvyklost parkování, a to již musíme řešit. Problematika přeplněných ulic tíží většinu měst a nevyhýbá se ani Říčanům. Ve městech dochází k regulaci parkování, vznikají parkovací zóny, kde jsou upřednostňováni občané města.

Z dlouhodobého pohledu je nutné věc řešit. Přestože každá regulace nese určitá omezení a ne vždy se hned setká s kladnou odezvou, je potřeba si uvědomit, že čas přemýšlet už tu byl a nyní je potřeba jednat. Jakékoliv oddalování řešení regulace parkování ve městě bude jen přispívat k zahlcení města dopravou, nedovolenému stání. Ve výsledku se to nejvíce dotkne samotných občanů města. Ulice je potřeba zklidnit a nechat v nich parkovat jen povolený počet vozidel v souladu se zákonem o silničním provozu.

Cílem je mít ulice bezpečnější, průjezdné, s parkováním prioritně pro místní občany a až v druhé řadě pro návštěvníky města. A to bez regulace nejde. Jediná regulace parkování ve městě je v současné době na Masarykově náměstí prostřednictvím parkovacích automatů, které již neodpovídají současným možnostem jak pro komfort řidiče/občana, tak pro obsluhu a vymáhání ze strany městské policie. Cestou je automatizace těchto systémů a rozšíření území pro regulaci parkování v návaznosti na vytváření nových parkovacích ploch. Mělo by být standardem si parkovné zaplatit, ale i prodloužit jednoduše přes mobilní telefon bez nutnosti běhat s lístkem. Pro domácí by navíc bylo ideální, kdyby parkovací oprávnění měli na celý rok a dál by nemuseli řešit vůbec nic.

Ze statistiky nedovoleného stání: za rok 2019 bylo řešeno 2 461 přestupků, v roce 2020 to bylo již méně, s ohledem na omezené možnosti činností, tj. 1 741 přestupků. Informace ukazují, že je nutné brát problematiku parkování ve městě vážně. Závěrem lze uvést, že i přes veškeré další skutečnosti, se občané/řidiči v této době chovají až na výjimky velmi ukázněně.  

Václav Řezáč,
vedoucí Městské policie Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2021 Všechna práva vyhrazena