Co nového u hasičů

29. 12. 2023

Vážení přátelé,

doufám, že oslavy nového roku jste zvládli ve zdraví a dali si ta správná předsevzetí. Rád bych se ohlédl za uplynulým rokem, protože byl plný adrenalinu, akčních soutěží, náročných výjezdů, krásných i smutných chvil. Začátek jara tradičně patřil okrskovému uzlování, které bylo pro mnoho našich nejmladších první soutěžní zkušeností a zvládli to úžasně. Mladší si odvezli 3. místo a starší 2. místo. V květnu jsme v zastoupení mladších a starších vyrazili na hru Plamen do Čelákovic. Soutěž byla rozložena na celý víkend a o to byla celá soutěž náročnější. Výsledek? Starší 1. místo a postup na krajskou soutěž. Krajské kolo hry Plamen se konalo 10. června: 7 hodin, 5 disciplín, 10 dětí a jeden tým. Bojovali jsme, jak jen nám síly dovolily, a výsledek stál za to. Na konci dne svítil na výsledkové tabuli celkové 7. místo a starší tak slavili krásné umístění. V neděli 11. června byl na řadě dorost. Bojovali se vší ctí, dali do toho vše, ale na medaili to nestačilo. I přesto si dovezli krásné 8. místo a motivaci do dalších soutěží.

V srpnu jsme měli pravidelné letní soustředění, kde jsme pilně trénovali na podzimní soutěž ZHVB. Ta začala 7. října a naše hlídky se připravovaly na start ve všech kategoriích. Medailových umístění bylo několik, ale pro nás je byl důležitý především postup do krajského kola 11. listopadu. Všichni si nervózně opakovali to, co znají. Naše hlídka odstartovala a všichni jsme na ně netrpělivě čekali v cíli. Po doběhnutí poslední hlídky jsme si sedli na zadek: Říčany získaly 1. místo a postup na Mistrovství ČR v požárním sportu. Neskutečné, gratuluji a držím palce za nás všechny.

Ani jednotka nezahálela a vždy, když bylo potřeba, jsme vyjeli k mimořádným událostem. Máme jich za sebou více než padesát a mezi ty nejnáročnější můžeme zařadit požár stohu, požár v Tehovci, požár domu a v neposlední řadě požár stodoly v Oticích. Všechny zmíněné výjezdy byly náročné a zasahovali jsme v dýchací technice, navozili jsme ohromné množství vody a strávili na nich mnoho hodin. Příprava je taktéž velmi důležitá a máme za sebou dvě velká taktická cvičení, která prověřila kompletní připravenost všech složek IZS, a tedy i nás. Za rok 2023 máme bohužel i smutné zprávy, protože nás opustil Zdeněk Hlína a Magda Lisá, kteří navždy zůstanou zapsaní v našich srdcích a nezapomeneme na ně. Ke konci roku nás ještě bohužel opustil náš mnohaletý člen a kamarád, bratr Vratislav Feldera, který letos oslavil 84 let. Dovolím si krátce zavzpomínat: Vráťa se přihlásil do Svazu požární ochrany v roce 1973, od začátku se na činnosti sboru aktivně podílel. Svým příkladným přístupem motivoval i ostatní členy a brzy byl zvolen do čela výboru – vykonával funkci velitele sboru, později i velitele SDH – okrsku v Říčanech. V roce 1981 byl zvolen do funkce velitele PO okresu Praha-východ, kde se nemalou měrou podílel na rozvoji požární ochrany na všech stupních. Po zániku naší organizace přestoupil do jiného sboru a po znovuzaložení se v roce 2003 vrátil zpět do Říčan. Přispíval svými zkušenostmi a praktickou činností k výcviku nejen v jednotce sboru, ale i při školení žáků a dorostu. Působil též jako náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Praha-východ. V roce 2006 mu byl udělen titul Zasloužilý hasič, v roce 2009 získal Medaili sv. Floriána a v roce 2017 medaili Za zásluhy o výchovu. V novodobé historii si Vráťu všichni pamatujeme především jako rozhodčího soutěží pro děti a mládež, kdy jsme ho vídali s praporkem v ruce na soutěžích okrskových, okresních, ale i celorepublikových. Přísný, ale spravedlivý…, s úsměvem na tváři. Tak si ho budeme pamatovat.

Vždy bychom měli hledět kupředu a myslet na pozitivní věci. Rád bych vás tedy pozval na tradiční hasičský bál, který bude 3. 2. 2024 v KC Labuť, kde se od 20 hodin otevřou vstupní dveře a my tam již budeme čekat, abychom si s vámi tento večer náležitě užili. Po celou dobu bude hrát kapela Unigena, která je na našem plese již stálicí. Nebude chybět i velmi oblíbená tombola. Vstupenky bude možné zakoupit ve vinotéce Extravíno U Labutě, a kdo by to nestihl v předprodej, může vstupenky zakoupit přímo namístě. Brzy na viděnou.

David Pojezný, jednatel SDH Říčany

Přílohy:

Plakat_A4-COL-2024.pdf (676 kB)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena