Cyklostezka Do Prahy na kole ve finále

3. 5. 2020

 

Na konci dubna skončí práce na nové cyklostezce v Říčanech. Projekt s názvem Do Prahy na kole tak po několika letech usilovné práce úspěšně končí. Přinášíme vám přehledné informace o celé stavbě a odpovědi na nejdůležitější otázky.

 

Jak dlouhá je vlastně celá nově vybudovaná cyklostezka? A jak dlouhý je úsek, který vede přes Říčany?

Celá cyklostezka Do Prahy na kole měří téměř čtrnáct kilometrů. Začíná na kraji hl. m Prahy, v městské části Praha Kolovraty, vede přes centrum Říčan, Světice, okrajově prochází přes území Strančic a pokračuje přes Všestary až do města Mnichovice. Zde končí u sportovních areálů nedaleko centra města. Na území Říčan je to dohromady 5,7 km souvislé cyklistické trasy.

To znamená, že se v Říčanech postavilo přes 5,5km nové cyklostezky?

Ne tak úplně. Část trasy – zejména v přírodě mimo zástavbu – je skutečně postavena jako úplně nová cesta. To je třeba případ úseku od Mlýnského rybníka podél toku Říčanského potoka až k čistírně odpadních vod. Další části vedou po původních cestách, které však byly rozšířeny a dostaly nový povrch – např. ulice U Studánky, nebo od zimního stadionu k Marvánku. Potom je i několik úseků, kde nebylo možné cyklistickou dopravu oddělit, a tak trasa vede po stávajících ulicích. Jedná se však pouze o krátké části.

Nebudou tato místa, kde se musí jet po silnici, pro cyklisty nebezpečná?

Na všech úsecích, kde je trasa vedena v souběhu s automobilovou dopravou, jsou vyznačeny cyklopiktogramy, které jednak určují trasu pro cyklisty, jednak upozorňují řidiče na zvýšený pohyb cyklistů. Jedná se o přejezd z hráze Mlýnského rybníku přes Kolovratskou do ulice U Studánky, přejezd přes Rooseveltovu kolem dopravního hřiště do ulice Na obci, část ulice Podskalí a Škroupova u sportovní haly. V rámci dalšího rozvoje cyklostezky se na tyto úseky chceme zaměřit a již máme v plánu některé další úpravy – třeba podél dopravního hřiště doplnit oddělenou stezku mimo silnici, nebo upravit výjezd z Podhrázské na Kolovratskou. Určitě je ale zatím potřeba na těchto místech dávat pozor a důsledně dodržovat pravidla silničního provozu. Cyklista nemá na rozdíl od chodce přednost ani na smíšených přechodech.

Když už jsme u té trasy, od přechodu přes Širokou ke sportovní hale vede cyklostezka po betonových panelech, kde to pěkně „drncá“. Takhle to má opravdu definitivně být?

Ne, město má připravený velmi pěkný projekt, který řeší odstranění panelů, revitalizaci koryta potoka a vybudování nové cesty na „náplavce“ podél toku. Cyklostezka má vést po této cestě. Projekt má stavební povolení a nyní se správcem toku, Povodím Vltavy, řešíme financování akce. Prozatím však v průběhu letošního roku opravíme alespoň chodník v ulici Olšany, protože třeba pro bruslaře jsou nerovné panely opravdu nepoužitelné.

Jak je to s vjezdem aut na cyklostezku? Může se mi stát, že jako cyklista potkám auto i na místech, kde bych ho nečekal?

Na části stezky, označené modrou dopravní značkou „Stezka pro chodce a cyklisty“, je vjezd motorových vozidel zakázán. I proto jsou na mnoha místech zabudovány sloupky, které brání vjezdu automobilů na místa, kde nemají co dělat. V některých částech však vede stezka kolem domů, kde mají lidé vjezdy na pozemky a majitelé nemovitostí tak mají z tohoto zákazu výjimku. Jedná se třeba o ulici U Studánky nebo Na obci. Tyto ulice nejsou průjezdné, ale s autem se tu potkat můžete, takže opatrnost je na místě. Stejně to platí v ulici Do Lehovic – úsek stezky podél rybníka Rozpakov a Srnčí, kde vede cesta užívaná chataři, kteří mají chaty za tratí směrem k říčanské hájence. Na cyklostezce přibude ještě značení, které bude upozorňovat na možný provoz automobilů.

Na ostatní úseky bude vjezd možný pouze pro vozidla údržby a IZS.

Celá trasa je pojata jako smíšená stezka pro chodce a cyklisty, kdo má tedy přednost? A jak je to s dalšími uživateli stezky?

Chodci i cyklisté sdílejí jeden společný prostor, a právě to bývá často předmětem svárů. Na poměrně úzkém profilu se zde totiž mohou setkat jezdci na kole, bruslaři, běžci, maminky s kočárky nebo pěší, venčící své čtyřnohé mazlíčky. A každý z nich by chtěl mít stezku nejraději jen pro sebe. Na povrchu společné stezky nebudou ani dělící čáry ani směrové pruhy. Mohlo by se tedy zdát, že vlastně není tak úplně jasné, kdo se má kde pohybovat. Pravidla však říkají, že cyklista by se měl držet u pravého kraje stezky ve směru své jízdy – do středu či levé části by měl vjíždět pouze při objíždění překážky nebo jiného účastníka provozu. Podobně by se i chodci měli vždy držet u jednoho kraje stezky. Pěší i jezdci na kole by pak měli dodržovat ještě jedno důležité pravidlo: neměli by vytvářet větší skupiny účastníků, kteří by se pohybovali vedle sebe, zabírali tak celou šíři stezky a blokovali pohyb ostatních. To samé platí o odkládání jízdních kol – vždy je třeba parkovat mimo stezku. A samozřejmě - cyklisté i bruslaři by při pohybu po společné stezce měli vždy přizpůsobit svou rychlost hustotě provozu.1

A jak je to s pejskaři, kteří se chtějí projít, proběhnout nebo projet se svými mazlíčky?

Jejich majitelé by vždy měli pamatovat na to, že když si pro venčení vybrali společnou stezku pro chodce a cyklisty, musí mít zvíře na vodítku a držet ho u sebe. Pokud zvířeti dovolí chaoticky pobíhat mezi ostatními účastníky provozu nebo ho nechají procházet se u druhého kraje stezky na dlouhém, nataženém vodítku, mohou tím velmi zkomplikovat život ostatním, v horším případě i způsobit vážnou nehodu.

V úseku pod hrází Mlýnského rybníka je stezka vedena po dřevěných lávkách, i tady můžu jet na kole?

Ano, v této části, kde je trasa vedena podmáčeným územím v bezprostřední blízkosti toku potoka, iniciovalo město Říčany úpravu projektu a místo štěrkové cesty zde vznikl 2,5 m široký dřevěný chodník. Podařilo se tak ochránit cennou přírodní lokalitu, která je šetrným způsobem zpřístupněna návštěvníkům. Po dřevěné stezce je možná i jízda na kole, ale je potřeba mít na paměti, že například po dešti může být povrch kluzký a je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Město počítá i s důkladnější údržbou této části stezky. Jsme si vědomi, že dřevo má kratší životnost než asfaltový povrch. V úseku také nebude obyčejné osvětlení, které se do přírody nehodí, ale vedení stezky bude vyznačeno tlumenými bodovými svítidly zapuštěnými do tělesa stezky.

Po celé trase vyrostla spousta altánků a dalšího vybavení, to vše bylo součástí projektu cyklostezky?

Ano, vybavení stezky mobiliářem k projektu patří už od počátku. Na Říčanské části je devět nových dřevěných altánů. Některé jsou opravdu prostorné, jako třeba v úseku za areálem rozestavěné věznice směrem na Kolovraty. K běžnému vybavení všech altánků patří vždy stůl s lavicemi, odpadkový koš a stojany na odkládání kol. Zřízení příslušného počtu krytých cyklostojanů bylo jedním ze základních parametrů dotace, která pokryla značnou část nákladů celého projektu. Z tohoto důvodu bylo nutné umístit stojany dovnitř altánů, což může na první pohled působit nelogicky.

Některá větší odpočívadla poskytnou i další vybavení – veřejné ohniště, toalety nebo servis point s nářadím a pumpičkou pro základní opravy kola v případě defektu. Některé altánky, jako např. u dopravního hřiště nebo sportovní haly, zase naopak slouží pouze jako parkoviště pro kola. Stejné altánky s podobným vybavením jsou rozmístěny i na ostatních částech trasy z Kolovrat až do Mnichovic.

K vybavení stezky patří i dřevěné zábradlí, které je osazeno i v místech, kde zdánlivě není kam spadnout. Jedná se o úseky s prudším klesáním, kde zábradlí pomůže hlavně méně zkušeným bruslařům bezpečně zdolat kopec.

Krásné místo k posezení je na hrázi rybníka Rozpakov, který však je už druhým rokem vybagrovaný. Kdy se dočkáme napuštění rybníka?

Rybník prochází rekonstrukcí, která zahrnuje jak odbahnění, tak zpevnění břehů a hráze. Před realizací cyklostezky byla většina prací dokončena, vyvezení hromad bahna ze dna rybníka bude dokončeno až letos na podzim. Město chce vysušený sediment použít na terénní úpravy pozemku severovýchodně od rybníka, který za tímto účelem koupilo. Pozemek však je propachtován pro zemědělskou činnost a je třeba počkat na uplynutí výpovědní lhůty. Po dokončení vznikne na pozemku přírodní prostor s krajinářskou úpravou, takže kromě altánku budou v blízkosti Rozpakova i další rekreační možnosti.

Od kdy tedy bude možné stezku využívat?

Stavba je nyní dokončena, i když stále probíhá odstraňování drobných vad a nedodělků. Nyní bude následovat kolaudace stavby, po jejímž úspěšném dokončení bude stezku možné otevřít. Plánované slavnostní otevření na konci května se bohužel kvůli současné mimořádné situaci nebude moci uskutečnit, otevření stezky tak bude zveřejněno na webových stránkách města. Do té doby je potřeba mít na paměti, že se jedná o stavbu, která by bez kolaudace neměla být užívána.

A kolaudace proběhne pro celou délku stezky najednou?

První část stezky na území Kolovrat je již zkolaudována. Všechny ostatní části se budou kolaudovat najednou, mimo koncový úsek v Mnichovicích z ulice Nádražní do ulice Sportovní. Tento technologicky složitý úsek podél sportovního areálu pozemního hokeje, kde se staví masivní opěrná zeď v korytě potoka, se nepodařilo dokončit v původním termínu a bude tedy otevřen až v průběhu letních měsíců. Na užívání stezky to však nemá vliv, do Mnichovic na náměstí se na oběd či zmrzlinu pohodlně a bezpečně dostanete už v následujících týdnech.

Dominik Landkammer

Referent odbor investic MěÚ Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2020 Všechna práva vyhrazena