Dělají nám z toho našeho lesa pastoušku.

27. 10. 2017

Názor - Václav Macinauer; Reakce - Tomáš Mařík, tajemník

Pod tímto názvem byl v minulém Kurýru uveřejněn můj příspěvek ke Staráku, na který reagoval tajemník úřadu Mařík.  M.j. napsal, cituji: „Vámi zmíněné stanovisko nejvyššího správního orgánu a z toho vyvozované porušení zákona, je Vaše spekulace a názor, ale nevyplývá z něj jakákoliv povinnost pro výkon státní správy.“ To je opravdu pozoruhodný názor nejvyššího úředníka na našem úřadě . Já k tomu dodávám  citát ze stanoviska MZe, odboru státní správy lesů a myslivosti, o které se jedná. cituji: „Uvedené konání technoparty je tedy i porušením zákona o myslivosti, za které lze uložit…atd“.

Pane tajemníku, 9.1.2017 jste mně napsal, cituji: „ jako vedoucí MěÚ v Říčanech jsem vázán názorem nadřízeného  orgánu (v tomto případě KÚSK) a nepřísluší mi polemizovat se závěry …atd“

Dne 26.6.2017 (tedy cca 6 týdnů před Starákem) byl vypraven přípis KÚSK, Odboru státní správy lesů a myslivosti, adresovaný MěÚ  Říčany,  kterým se KÚSK ztotožnil se stanoviskem MZe a píše m.j. “Ministerstvo je ústředním orgánem státní správy lesů a myslivosti a podřízené správní orgány jsou povinny řídit se právním názorem obsaženém v tomto stanovisku. Krajský úřad tímto upozorňuje správní orgán, aby ve věci konání akce Starák konal v dostatečném časovém předstihu před touto akcí a učinil potřebná opatření v souladu se stanoviskem Mze a všemi zákonnými předpisy“.

No a stalo se neslýchané. MěÚ Říčany-státní správa lesů a myslivosti pod Vaším vedením,  právní názory nadřízených správních orgánu ignoroval a zůstal nečinný.  Na výzvu  KÚSK  MěÚ Říčany ústy ing. Dvořáka sdělil nadřízenému úřadu své názory a proč nekonal. Je to sbírka názorů posbíraných po jednotlivcích, něco v tom smyslu, že auta a letadla také zvěř ruší apod..  Tento nejnižší správní orgán státní správy si svévolně vykládá  právo odlišně od nadřízených správních orgánů, jejichž právním názorem  je povinen se řídit. Najednou není pravdou to, co jste pane tajemníku napsal, že Vám nepřísluší polemizovat s názory nadřízeného orgánu.  Pan Dvořák prostě  zapomněl, zřejmě za Vašeho souhlasu, že není členem diskusního kroužku, kde každý může vyslovit svůj názor a jednat podle něj,  ale úředníkem vykonávajícím státní správu na úseku lesa a myslivosti, kde platí podstatně jiná pravidla.  A já se ptám: co s takovými úředníky ?

                                                                                                               

Václav Macinauer

 

Pane Macinauere, trvám na tom, co jsem Vám napsal a mám pro to velmi jednoduché odůvodění. Stanovisko MZe, o které opíráte stále svoji argumentaci a citujete jej opět i v tomto příspěvku, je odpovědí na Váš dotaz. Vy vždy citujete přesně jen tu pasáž, která se Vám hodí. Ale i z této Vámi vybrané citace je zřejmé, na co MZe odpovídalo. Tedy zda technopárty patří do lesa… Na takovou otázku Vám nejspíš odpoví téměř všichni, že ne! Ale takto zjednodušeně nelze na akci Starák pohlížet a toto Vaše zjednodušení proto většina zainteresovaných odpovědných politiků i úředníků nepřijímá. 

Tomáš Mařík,

tajemník

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena