Den záchranářů 

4. 7. 2022

 

Letní prázdniny začínají a i školní děti mohou zažít situace, kdy se setkají s nehodou, zraněním, nebezpečnou osobou či jinou situací, kdy budou potřebovat pomoci od složek Integrovaného záchranného 
systému. Proto v Říčanech na Masarykově náměstí v červnu proběhl po covidové pauze další ročník akce 
Den záchranářů, určený dětem základních a mateřských škol i veřejnosti. 

Součástí akce byly prohlídky činnosti u stanovišť jednotlivých složek, ale také akční ukázky. Účastníci mohli 
např. vidět zásah proti nebezpečnému pachateli, zadržení osoby za použití donucovacích prostředků, poskytnutí první pomoci a záchrany osob. Dále hasičskou či policejní výzbroj a techniku, stříhání vozidla, praktickou ukázku slanění osob z výškové plošiny. V neposlední řadě ukázky práce záchranářských psů či sebeobranu v rámci ukázky Armády ČR. 


Akce se účastnilo okolo 1300 dětí a 80 dospělých z řad účinkujících či pořadatelů. Přítomné přivítal a složkám IZS za jejich práci poděkoval i pan starosta David Michalička. Akci moderovala skvělá Lucie Elšíková. 

Akci pořádala Cesta integrace, o.p.s., za významné spolupráce města Říčany, Městské policie Říčany, Sboru 
dobrovolných hasičů Říčany, Hasičského záchranného sboru Říčany, Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje ze stanice Říčany, Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, Policie ČR, Celní správy ČR, Českého červeného kříže, Armády ČR a organizace Wakenhat. 
Na akci finančně přispělo město Říčany, BESIP a Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, výborné pečivo 
věnovalo pekařství Frydrych. Další občerstvení zajistila Střední škola řemesel Kunice. Všem patří velký dík. 

Za Cestu integrace Petra Nyklová, Tereza Zajíčková

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2022 Všechna práva vyhrazena