Doprava u nové školy na Komenského náměstí

29. 3. 2018

Názor - Kryštof Horn; Reakce - Pavel Bednář

Doprava u nové školy na Komenského náměstí

Dne 5. 3. 2018 proběhlo v KD Labuť veřejné projednání návrhu nové základní školy pro 500 dětí na Komenského náměstí. Je třeba poděkovat vedení města za rozhodnutí řešit budovu formou architektonické soutěže. Vítězný návrh se setkal s kladným přijetím, účastníci zejména ocenili snahu zasadit stavbu do okolí co nejméně rušivě. I proto téměř všechny dotazy z pléna směřovaly na investora a týkaly se parkování a dopravy v místě již nyní přetíženém. Přitom mají některá parkovací místa zcela zaniknout, popř. ustoupit krátkodobému stání K+R. Navrhované sdílení několika málo nových parkovacích stání v podzemních garážích učiteli s rezidenty situaci určitě nezachrání. Kde budou parkovat sportovci? Kde rodiče čekající na své potomky? A hlavně – kudy ke škole vůbec přijedou? Návrh sice počítá s dovedením ul. Chelčického až na náměstí, koncepci ani studii dopravního řešení vlny cca 400 aut na počátku i na konci vyučování město nemá. Představa pana starosty, že dopravě ulehčí zavedení bezplatné MHD pro žáky nebo vykládání dětí na Olivově ul. (aniž by rodiče zajížděli až ke škole), lze označit spíše za zbožné přání. Ani argument, že městská doprava se omezí tím, že do školy bude chodit množství žáků z blízkého okolí pěšky, není podložený. Ukázalo se, že ještě není vůbec rozhodnuto, které třídy 1. ZŠ se do nové budovy přesunou. Jak tedy město ví, kde bydlí budoucí žáci školy? Doufám, že se otevře alespoň po jedné třídě z každého ročníku, ať mohou obyvatelé dotčené lokality od prvňáčků po deváťáky alespoň skutečně využít výhody školy v jejich sousedství. Účastníci se vyjádřili, že požadují zpracování dopravní studie a navržení takových opatření, aby bylo dosaženo zachování dostatku celodenních stání pro rezidenty a současně bylo umožněno bezpečné a pohodlné dopravní soužití místních, učitelů, rodičů i dětí. Předpokládám, že projekt ještě dozná změn a přibudou parkovací místa. Očekávám, že budou navržena stavební, režimová a regulační opatření širší koncepce dopravy v celé lokalitě. Vyzývám všechny dotčené vlastníky, aby se zapojili do projednávání a stavebního řízení a tvrdě tyto podmínky vyžadovali. Doufám, že stavební úřad kolaudaci stavby podmíní dořešením dopravy, vč. rozšíření komunikací v okolí. Starosta přislíbil, že dopravě bude věnována zvýšená pozornost. Nezbývá než věřit, že se tohoto nelehkého úkolu město chopí odpovědně a přinese požadované výsledky.

JUDr. Kryštof Horn

 

 

Vyjádření ředitele školy k článku JUDr. Kryštofa Horna Doprava na Komenského náměstí

Dne 5. 3. 2018 proběhlo v KD Labuť veřejné projednání návrhu nové základní školy na Komenského náměstí. Jednání jsem se nemohl zúčastnit, neboť jsem byl v tu dobu instruktorem na lyžařském kurzu.

Jsem velmi rád, že se město s takovým nasazením věnuje řešení otázky nedostatku míst ve školách v Říčanech. 1. základní škola je v tomto ohledu na tom dlouhodobě nejhůře, v současné době je umístěna ve třech budovách, vzdálených od sebe 150 a 400 metrů, navíc budovy nejsou v uzavřeném areálu, ale samostatně ve městě. K tomu je nutno přičíst jídelnu v Sokolské, kde je umístěna školní výdejna s jídelnou.

Nová škola zcela určitě přispěje ke snížení počtu budov a zároveň poskytne moderní, velkorysé a nadčasové prostory pro výuku včetně samostatné jídelny s vývařovnou. Dopravní obslužnost na Komenského náměstí bude díky škole složitější, ale není třeba vidět situaci natolik černě.

Rozhodně odmítám tvrzení, že je třeba řešit příjezd 400 aut na počátku a na konci výuky. Opírám se o současnou situaci ranního a odpoledního provozu kolem budov č.p. 71 a 82 na Masarykově náměstí. Drtivá většina říčanských žáků dochází do školy pěšky, mimoříčanští využívají vlakovou a autobusovou dopravu a od zastávek pak opět chodí pěšky.  V případě takového počtu aut by bylo náměstí a jeho okolí ráno a po poledni zcela paralyzováno. Konec výuky je pro různé ročníky různý, liší se dle počtu hodin výuky v týdnu - od 20 hodin u prvňáků do 32 hodin u devátých tříd.  Složitější, ale nikoli špatná, je situace ráno v Olivově ulici při příjezdu rodičů s prvňáky. V odpoledních hodinách není provoz kolem všech tří budov nikterak přetížený. Na základě shora uvedených faktů si myslím, že se příchod žáků do školy vzhledem k docházkové vzdálenosti obou budov nijak dramaticky nezmění.

Jsem rozhodně proti, aby do školy byli umístěni žáci tak, jak navrhuje pan JUDr. Horn. Druhý stupeň nelze technicky rozdělit do dvou budov, důvodů je několik: využití pomůcek, odborných pracoven, přechody učitelů a v neposlední řadě organizace výuky.

Při tréninku sportovních oddílů v hale je běžně přítomno kolem 30 sportovců maximálně. Ti, pokud by přijeli všichni autem, rozhodně nezpůsobí v okolí dopravní kolaps. Velké akce se v hale budou pořádat pouze několikrát do roka a maximální počet osob v hale je omezen počtem únikových východů.

Mgr. Pavel Bednář

ředitel  1.základní školy Masarykovo nám. Říčany

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena