Dopravní průzkum na linkách MHD

31. 5. 2024

Letošní průzkum vytíženosti autobusů MHD proběhl v březnu. Naši sčítači zaznamenávali nejen počet cestujících, ale též zpoždění jednotlivých linek.

Výsledky nás velice těší, protože splňují očekávání, která město mělo při zavedení městské hromadné dopravy v Říčanech zdarma. Začalo se jezdit na třech linkách se třemi autobusy a počet cestujících byl 4996 týdně. V roce 2022 se počet spojů výrazně zvýšil, začalo se jezdit šesti autobusy a byla zavedena sobotní linka č. 8. Podle průzkumu z roku 2023 jezdilo týdně 11 161 cestujících. Jak tedy dopadl letošní dopravní průzkum?

MHD využívá 13 542 cestujících týdně, což představuje nárůst o 21 % oproti loňskému roku a 171 % oproti roku 2019. Nejvíce vytíženou linkou je žlutá linka č. 1. Na lince č. 7 jsme také zaznamenali výrazný nárůst cestujících, přestože počet spojů se snížil. Školní linky jsou nadále plně využívány. Denně využívá tři školní linky cca 300 dětí.

Na lince č. 1 je nejvíce využíván spoj Strašín–Oáza ve 14.02 hod, maximum cestujících bylo 77 osob. Na lince č. 2 dosáhl svého maxima spoj Kuří–Pastelkov ve 13.52 hod, a to 46 osob. Spoj na lince č. 3 ve směru Zděbrady–Pacov v 7.34 hod dosáhl během své jízdy 81 osob. Nejméně vytížené jsou večerní linky. Na této lince č. 3 jsme zaznamenali nejvíce minut zpoždění. Vážnější připomínky a stížnosti cestujících, které se týkají některých řidičů a technického stavu vozidel, jsou řešeny s přepravcem ČSAD Benešov na pravidelných schůzkách.

Průzkum potvrdil minimální požadavky na MHD vzešlé ze studie Dopravní koncept MHD25 a z Plánu dopravní obslužnosti.

Jarmila Voráčková, radní (Klidné město)

Redakční systém i-servis

(c) Mediální a komunikační servis Říčany, o.p.s. 2024 Všechna práva vyhrazena